Om Øksfjord IL

Øksfjord IL ble stiftet 6. mars 1938 av: 

Nils Kiil
Per Johansen
Thorleif Aslaksen
Fritz Bosch
Reidar Aslaksen
Walter Olavsson
Jan Bosch
Bendiks Berg
Arthur Olsen
Odd Johansen  

Følgende har vært ledere i ØIL opp gjennom årene:

1946 – Øivind Antonsen
1947 – Per Johansen
1948 – Hans N. Jensen
1949/1950 – John Berntzen
1951/1953 – Egil Dahl
1954/1955 – Arne Arntzen
1956 – Egil Krudtå
1958 – Bjørn Johansen
1959/1960 – Asbjørn Martinsen
1961 – Hjalmar Pettersen
1962 – Arne Arntzen
1963 – Egil Krudtå/Bjørn Johansen
1964/1966 – Ivar Thoresen
1967 – Åsmund Jensen
1968 – Paul Krudtå
1969 – Stein O. Berntzen
1970/1975 – Reidar Skognes
1976 – Arvid Johansen
1977 – Åsmund Jensen
1978/1980 – Ivar Holten
1981 – Torgeir Pettersen
1982 – Karl J. Knutsen
1983 – Arne Gamst
1984/1985 – Erling Thomassen
1986/1987 – Astrid Johansen
1988 – Åshild Heggeskog Trondsen
1989 – Borgny Wilhelmsen
1990/1991 – Erling Thomassen
1992/1993 – Kai Edgar Flåten
1994/1995 – Linda R. Marinsen
1996/2005 – Jorunn Romsdal
2005/2012 – Halvor Pettersen
2013 – Jorunn Romsdal
2013/2016 Kai Edgar Flåten (Nestleder, fungerende leder)
2016/2017 – Karine Patterson
2018 – Cathrine Jensen
2019/2020 – Morten Olsen