Hovedstyret

Leder: Ulf Rune Pettersen
Nestleder: Stina Pedersen
Kasserer: Beathe Kristine Danielsen
Sekretær: Emil Olsen
Styremedlem:
Arvid Johansen
Gry Seljevoll
Marte Linnes
Ivar Martinsen
Japhet Labra
Marit Olsen