Hovedstyret

Leder: Morten Olsen
Nestleder: Ulf Rune Pettersen
Kasserer: Beathe Kristine Danielsen
Sekretær: Roald Osen Rye
Styremedlem: Cato Robert Kristiansen
Varamedlem: Heidi Wang
Varamedlem: Ivar Martinsen