Historie

ØKSFJORD IL RUNDT ÅR 1950

I boka «Aktive fotballspillere», utgitt av Idrettsforlaget A/S i 1953, ble alle fotballag som var tilknyttet krets og forbund presentert i detalj. Under følger det som står om Øksfjord Idrettslag. 

Øksfjord Idrettslag, industrisenteret av samme navn, ble stiftet 6/3 1938 av Fritz Bech, Torleif Aslaksen, Reidar Aslaksen, Walter Olafson, Jan Bosch, Arthur Olsen, Odd Johansen, Per Johansen, B. Berg og Nils Kiil, og ble opptatt i NFF i 1948. Laget driver skisport, friidrett, spiller fotball og håndball.

Det har egen gressbane, 90 x 50 m, 15 min. fra dampskiskai, provisorisk hoppbakke og en brakke som brukes som midlertidig klubbhus og treningslokale. Treningen drives individuelt til banen blir bar. Balltrening 3 g. ukentlig.

Drakten består av rød og hvit vertikalstripet trøye og blå bukse. Laget spilte i kl B i 1950. Bygging av nytt baneanlegg, hoppbakke og permanent klubbhus står på programmet.Kampstatistikken viser:1946: 3 kamper, v. 0, u. 1, t. 21947: 5 kamper, v. 3, u. 1, t. 11948: 3 kamper, v. 2, u. 0, t. 11950: 7 kamper, v. 2, u. 1 t. 4 KLUBBENS STYRE: Dahl, Egil, formann, mekaniker, Øksfjord, f. 31/10 1923. C.h. Aktiv siden 1940.Johansen, Thorvald, viseformann, kontorist, Øksfjord, f. 25/2 1932. I.v. Aktiv siden 1948. Rydheim, Olav, formann i fotballgruppen, fabr.arb., Øksfjord, f. 2/11 1927. H.b. Aktiv siden 1946.Nilsen, Karl Fr. (Bosse), sekretær, butikkbetj., Øksfjord, f. 1/10 1929, I.h. Aktiv siden 1946. Deltar i skisport og er premiert i langrenn og hopprenn. Har også deltatt i boksing og er premiert i lettvekt i 1950.Gustavsen, Hermann, kasserer, kontorist, Øksfjord, f. 10/4 1930. Reserve. Aktiv siden 1945. Deltar i ski- og skøytesport. Premiert i langrenn og utforrenn. Har Idrettsmerket.

Laget:
● Arntzen, Arne, fryseriarb., Øksfjord, f. 26/5 1926. Er reserve. Aktiv siden 1946. Formann i banekomitèen. Har drevet skisport og friidrett. Har Idrettsmerket.
● Berntzen, John, butikkbetj., Øksfjord, f. 14/7 1927. C.f. Aktiv siden 1946. Er lagets kaptein og er sekretær i plankomitèen. Deltar i skisport og svømming og er premiert i langrenn og hopprenn.
● Dahl, Arne, snekker, Øksfjord, f. 10/7 1933. Reservekeeper. Aktiv siden 1948. Deltar i skisport og er premiert i hopprenn.
● Dahl, Olav, maskinist, Øksfjord, f. 29/7 1927. H.h. Aktiv siden 1946. Deltar i skisport og er premiert i hopprenn.
● Dahl, Torolf, mekaniker, Øksfjord, f. 3/12 1925. I.v. Aktiv siden 1946. Formann i skigruppen. Driver skisport.
● Jensen, Hans N., fryseriarb., Øksfjord, f. 22/9 – 1927. V.b. Aktiv siden 1946. Driver skisport.
● Krudtå, Paul (Bolle), maler, Øksfjord, f. 20/3 1931. Keeper. Aktiv siden 1946. Driver skisport og er premiert i hopprenn.
● Krudtå, Sivert (Stiften), fryseriarb., Øksfjord, f. 27/7 1929. H.h. Aktiv siden 1946. Driver skisport.
● Martinsen, Magnus (Nusse), arb., Nuvsvåg, f. 18/1 1931. Y.v. Aktiv siden 1946. Driver skisport.
● Olafsen, Walter, fabr.arb., Øksfjord. f. 19/3 1908. Keeper. Aktiv siden 1920. Deltar i skisport og er premiert i hopprenn.
● Olufsen, Emil
● Stoltz, Fredrik, butikkbetj., Øksfjord, f. 8/3 1919. Aktiv siden før krigen. Driver skisport. Interessert i fjellturer på ski og til fots.
● Thomassen, Arvid, transportarb., Øksfjord, f. 9/4 1933. Aktiv siden 1946. Bruker løping og fjellturer som kondisjonstrening. Har flere premier i hopprenn.
● Wilhelmsen, Konrad, kjøpmann, Øksfjord, f. 25/9 1930. Y.h. Aktiv siden 1948. Deltar i skisport og er premiert i langrenn, hopprenn og komb.

RESERVE:
● Henriksen, Kåre, transportarb., Øksfjord, f. 7/8 1932. Følger klubbens treningsprogram og er interessert i allsidig idrett.