Hederspriser

HEDERSTEGN FOR ADMINISTRATIV INNSATS
Det kan deles ut et hederstegn pr. år for administrativ innsats. Aktuelle kandidater er ledere og medlemmer i hovedstyret, undergruppene eller i komiteer. Kandidaten skal ha gjort en særdeles god innsats etter 1.10.86. Innsatsen kan belønnes for et kortere eller lengre tidsrom.

HEDERSTEGN FOR AKTIV INNSATS
Det kan deles ut et hederstegn pr. år for aktiv innsats. Aktiv innsats betyr sportslig innsats og kan tildeles sportslige utøvere eller trenere. Det kan utdeles hederstegn for enten individuell- eller laginnsats. Kandidaten skal ha gjort en særdeles god innsats etter 1.10.86. Innsatsen kan belønnes for et kortere eller lengre tidsrom.

BRAGDPOKAL
En bragdpokal pr. år kan tildeles den utøver eller det lag som i løpet av et år har oppnådd et særdeles godt resultat – Finnmarksmester eller bedre.

Forslag på kandidater leveres til en uavhengig komité på 3 personer oppnevnt av hovedstyret. Forslagene skal begrunnes og undertegnes. Det kan ikke ankes på komiteens avgjørelse. Eventuelle hederstegn/bragdpokal deles ut på ØIL’s årsfest.


Tidligere vinnere av ØIL’s hederstegn:
1989 – Åsmund Jensen, aktiv og administrativ innsats.
1989 – Roald Anthonsen, administrativ innsats.
1991 – Borgny Wilhelmsen, administrativ innsats.
1992 – Astrid Johansen, administrativ innsats.
1993 – Anne Holten, administrativ innsats.
1994 – Arvid Johansen, administrativ innsats.
1995 – Ragnar Antonsen, administrativ innsats.
1996 – Torgeir Pettersen, aktiv og administrativ innsats.
1997 – Arve Berntzen, aktiv og administrativ innsats.
1997 – Berit Wilhelmsen, administrativ innsats.
1998 – Jorunn Romsdal, administrativ innsats.
1999 – Beate Martinsen, administrativ innsats.
2000 – Pål Andersen – aktiv og administrativ innsats.
2004 – Solveig Dahl, administrativ innsats.
2005 – Thorbjørn Johnsen, aktiv og administrativ innsats.
2006 – Inge Martinsen, aktiv innsats.
2006 – May Bodil Antonsen, administrativ innsats.
2007 – Trond Ringaard, administrativ innsats.
2008 – Det ble ikke delt ut pris.
2009 – Frithjof Olsen, administrativ innsats.
2010 – Helmer Olsen, administrativ innsats.
2011 – Alf Arne Vestre, administrativ innsats.
2012 – Stein Thomassen, administrativ innsats.
2013 – ?
2014 – ?
2015 – Pål Arntzen, sportslig innsats.
2015 – Ulf-Rune Pettersen, ildsjelprisen (NY pris i 2015).
2016 – Luke Patterson, ildsjelprisen.
2017 –
2018 –
2019 –

Tidligere vinnere av ØIL’s bragdpokal:
Øksfjord IL Bragdpokal For …………….

år? – Ingvild Martinsen, ski
år? – Renate Johansen, friidrett
1996 – Tom Frode Wilhelmsen, 2 plass NNM ski
2003 – Magnus Andersen, fotball
2005 – Bent Kamsvåg Olsen, friidrett
2010 – Fredrik Danielsen, vektløfting

Tidligere vinnere av gullklokka (15 sesonger på ØIL’s A-lag i fotball):
1987 – Torgeir Pettersen
1988 – Ragnar Antonsen
1990 – Arve Berntzen, Thorbjørn Johnsen, Øystein Kristiansen
1992 – Inge Martinsen