Stenging og forbud mot ulike aktiviteter og tilbud

På bakgrunn av at helsedirektoratet har videreført vedtak med omfattende tiltak for å hindre spredning av koronavirus i Norge, vil alt av arrangementer ikke kunne gjennomføres hvor man ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand. Dette gjelder frem til 15.juni 2020.

På bakgrunn av dette, vil ikke Grieg Seafood-turneringen bli gjennomført i 2020.
Vi beklager dette, og kommer sterkere tilbake i 2021.

Mer informasjon fra helsedirektoratet finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#ulike-arrangementer-og-virksomheter-skal-stenges

www.helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter