Sponsoravtale med Øksfjord Fiskeindustri

Øksfjord fiskeindustri har blitt en av hjørnesteinsbedriftene her i Øksfjord, takket være innsatsen til Bengt Gøran Pedersen og gjengen. Ringvirkningene av aktiviteten de har fått hit de siste årene er ubeskrivelig viktig for vårt lille lokalsamfunn. Vi er stolte og glade for at de nå inngår et sponsorsamarbeid med oss i idrettslaget

🙌
🤩

. De tar samfunnsansvar og bidrar med sin støtte til at vi kan gi et godt aktivitetstilbud for store og små i bygda, sånt skaper bolyst! Vi takker så mye for støtten og ser frem til et godt samarbeid framover i årene som kommer

🤝
⚽️
🐟