Verdiarbeid

Bakgrunn:
Siden 1938 har Øksfjord Idrettslag skapt glede, idrettsøyeblikk og samhold i Øksfjord og omegn. Verdier som blant annet idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet har alltid vært forankret i klubben etter felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett. Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Vår egen klubbvisjon har ikke tidligere vært formalisert, men dette arbeidet begynte vi med som et ledd i kvalitetsklubbarbeidet. Her har både styre, trenere, foreldre, barn og andre fått komme med innspill. Vår visjon og våre verdier er basert på det vi felles ønsker å stå for i klubben vår.

Visjon: «Idrett for alle»
Vår visjon er ”Idrett for alle”. Vi ønsker å skape en arena hvor det er rom for alle til å utvikle seg, finne glede i idrett og aktivitet, og oppleve trygghet og samhold.

Vi ønsker å legge til rette for at alle skal kunne utøve idrett og delta på aktiviteter sammen med andre. Visjonen vår gjelder ikke bare den som utøver aktivitet, men også alle som er med å legge til rette for det. Vi ønsker å skape arenaer hvor alle kan være med, både i og rundt idrettene og aktivitetene som vi driver med.

Hvordan gjør vi det:
● Lavterskeltilbud
● Lav medlemskontingent
● Fokus på deltakelse fremfor prestasjon
● Et åpent og velkommende klubbhus under alle arrangement
● Varierte aktiviteter
● En åpen holdning til nye aktiviteter og aktivitetsledere
● Tilbud om relevant kursing og videreutvikling av våre bidragsytere
● Rekruttere så mange som mulig til både idrett og aktivitet
● Styrke vår klubbfølelse ved å være klar på hvem vi er og hvor vi kommer fra

Våre verdier:

Respekt
Vi skal ha respekt for vår visjon, vår lov og våre bestemmelser som i fellesskap er satt sammen og vedtatt. Vi skal ha respekt for trenere, dommere, lagledere og andre som bidrar til å gi våre medlemmer et godt idretts- og aktivitetstilbud. Alle som utøver idrett og aktivitet i regi av idrettslaget skal ha respekt for hverandre. Fair Play står sterkt i vår klubb.

Samhold
I begrepet samhold legger vi tilhørighet, trygghet, fellesskap, samspill, inkludering, samarbeid, omsorg og gjestfrihet. Et godt samhold vises gjennom å stå sammen som lag og klubb både på hjemme- og bortebane, i medgang og i motgang. Det samholdet ønsker vi å vise i alt som foregår i vår klubb – både mellom medhjelpere, spillere, lagledere, trenere og andre. Vi står sammen om våre aktiviteter og arrangement, og ingen alene er større enn klubben. 

Glede
Glede for oss står for idrettsglede, stolthet over klubben og bygda vi bor i, glede over mestring og utvikling, og en felles glede over vennskap og tilhørighet. Vi ønsker at våre aktiviteter skal gi grunnlag for mange gode øyeblikk og gode minner vi kan dele sammen. Hos oss ønsker vi at alle skal føle seg velkomne, og at alle skulle kunne føle glede og stolthet over å bli assosiert med vår klubb.