Trenerkompetanse

TRENERUTDANNING I ØKSFJORD IL

Trenerstigen i fotball starter med NFF Grasrottreneren. Alle fotballtrenere som ønsker å ta høyere trenerutdanning må begynne med dette kurset som er delt inn i 4 delkurs:
● Delkurs 1: Barnefotballkursen
● Delkurs 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet
● Delkurs 3: Mot ungdom – lengst mulig
● Delkurs 4: Ungdom – flest mulig – best mulig

ØIL bør ha noen delmål når det gjelder trenerutdanning, basert på hvor vi har behov for kompetanse. Det er på de aldersbestemte lagene vi har størst behov for trenerkompetanse, og vår målsetting for perioden 2017-2018 er slik:
1. Flest mulig nåværende og potensielle trenere skal ha tatt delkurs 1, barnefotballkurset.
2. Minst 2 trenere tar delkurs 2.
3. Minst 2 trenere tar delkurs 3.
4. Minst 1 av våre trenere skal i perioden 2016-2017 ha tatt alle delkursene i NFF Grasrottreneren.

Delkurs 1, barnekurset, bør vi kunne arrangere hos oss i løpet av 2017. Det trengs 8-10 deltakere for at fotballkretsen skal arrangere kurset hos oss. Vi må kontakte Sørøy Glimt og Burfjord for å se om de har aktuelle deltakere på et slikt kurs.
Dersom det ikke er nok deltakere til å arrangere delkurs 1 hos oss må vi legge til rette for at interesserte trenere og andre kan ta delkurset andre plasser.
ØIL må stimulere de som har tatt delkurs 1 til å ta flere delkurs i Grasrottreneren. Vi dekker påmelding og utgifter til reise og opphold ifb. med deltakelse på disse delkursene. Forutsetningen må være at deltakere ønsker å bidra med disse trenerkunnskapene i tillitsverv i ØIL i framtida.

LEDERUTDANNING I ØKSFJORD IL
Lederutdanningen i fotball inneholder 4 trinn:
● Fotballeder 1: 12 timer, 3 moduler
● Fotballeder 2: 12 timer, 4 moduler
● Fotballeder 3: 16 timer, 3 moduler
● Fotballeder 4: 4 dagers kurssamling med forarbeid, tils. Ca. 30 timer

ØIL bør også på ledersiden ha noen mål. Kurset Fotballeder 1 er et naturlig mål for alle medlemmer i fotballgruppa, og gjerne også hovedstyret. Selv om kurset er fotballspesifikt er en stor del av kursinnholdet av generell karakter, og er med på å skape en felles forståelse for lederrollen i et idrettslag.

I tillegg har Idrettsforbundet/Finnmark Idrettskrets en del generelle kurs som kan tilbys. Mest aktuelt for oss er kanskje kurset «Styrearbeid i praksis». Dette er et grunnleggende kurs for styremedlemmer i hovedstyre og gruppestyrer, og avvikles i løpet av en kveld: 3 timer/4 skoletimer. Et slikt kurs bør arrangeres i etterkant av årsmøtet i ØIL, slik at de som skal sitte i et ØIL-styre kan få tilbud om kurset.

Det bør også være et mål at 1-2 personer gjennomfører kurset Fotballeder 2 i løpet av 2017-2018.

DOMMERUTDANNING I ØKSFJORD IL – FOTBALL
Også på dommersiden er det flere tilgjengelige kurs. Første trinn er klubbdommerkurs. En klubbdommer vil etter gjennomført kurs være kvalifisert til å dømme 7’er- og 5’erfotball, i hovedsak for aldersbestemte klasser.

Klubbdommerkurset gjennomføres ute i klubben, og det bør være minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset.

Dette kurset vil være nyttig både for personer som ønsker å dømme aldersbestemt fotball, og trenere og lagledere som får oppdatert kunnskap om spilleregler.

Målsettingen for 2017 må være å kunne arrangere et klubbdommerkurs i Øksfjord i løpet av året.

OPPLÆRING I BRUK AV ØIL SINE NETTSIDER
Alle som skal kunne legge inn informasjon i ØIL sine nettsider, på www.øil.no, skal få tilbud om opplæring i hvordan dette gjøres. Det er hensiktsmessig å gjennomføre denne opplæringen etter årsmøtet i mars, og før fotballsesongen starter i mai. Det må også vurderes om det er behov for en opplæring på høsten.

Alle som er trenere og ledere i ØIL, samt ledere og evt. medlemmer av hovedstyret og aktivitetsgrupper, bør kunne legge ut informasjon på nettsidene til ØIL. Disse vil få tilbud om kurs. I tillegg kan det gis opplæring til andre som skal legge ut informasjon på nettsidene.

Opplæringen organiseres internt i ØIL.