Rekruttering – fotball

For å sikre at vi får med alle barn og unge som har lyst til å spille fotball, har styret laget en enkel plan for rekruttering. Den ser slik ut:

«En av fordelene med å være en liten klubb er at vi har god oversikt over alle barna i bygda, fra barnehage til ungdomsskole. Det gjør at vi har gode forutsetninger til å få mange med på fotballaktivitet.

Likevel må det gjøres en del praktisk arbeid for å sikre at alle barna får mulighet til å delta i klubbens aktivitet. Dette gjør vi bl.a. gjennom følgende tiltak:

  1. Barneidrett: Årsmøtet velger hvert år en gruppe på 3-4 medlemmer som har ansvar for å organisere allsidig idrettsaktivitet for barn opp til 7 år. Her får barna prøve seg på mange forskjellige aktiviteter, både ute, i gymsal og i basseng.
  2. Skriftlig informasjon hjem til foreldrene når fotballaktiviteten starter i gymsalen om vinteren, med info om treningstider, utstyr o.l. Dette skjer når aktiviteten starter om vinteren.
  3. Oppslag på tavla på skolen om aktiviteten.
  4. Vi får lærerne til å informere om aktiviteten i klassene
  5. Vi forsøker i størst mulig grad å ta direkte kontakt med innvandrerfamilier for å fortelle både foreldre (viktig!) og barn om treninger, utstyr, ledere og annet.
  6. Ved behov setter vi opp møter ifb. med turneringer vi deltar i, både borte og hjemme.

De to siste årene har det vært begrenset fotballaktivitet i klubben. Årsaken er en kombinasjon av covid-begrensninger og svært få barn i de enkelte klassene. Vi har hvert år en gjennomgang av hvilke årsklasser som kan slås sammen for trening. Dette er en stor utfordring når det er så få spillere i hvert årskull, og gjør det ekstra utfordrende å få med alle på treningene. Vi forsøker å ta mange hensyn, men er uansett avhengig av å ha et visst antall spillere for å kunne få til en aktivitet som barn og unge trives med.

Det å ha treninger sammen med våre samarbeidsklubber Sørøy Glimt og Burfjord IL er motiverende for mange, men det er ikke lett å få til på regulær basis pga. reisemåte og -avstand. Likevel forsøker vi å samles innimellom.»