Lederkompetanse

LEDERUTDANNING I ØKSFJORD IL

Lederutdanningen i fotball inneholder 4 trinn:

  • Fotballeder 1: 12 timer, 3 moduler
  • Fotballeder 2: 12 timer, 4 moduler
  • Fotballeder 3: 16 timer, 3 moduler
  • Fotballeder 4: 4 dagers kurssamling med forarbeid, tils. Ca. 30 timer

ØIL bør også på ledersiden ha noen mål. Kurset Fotballeder 1 er et naturlig mål for alle medlemmer i fotballgruppa, og gjerne også hovedstyret. Selv om kurset er fotballspesifikt er en stor del av kursinnholdet av generell karakter, og er med på å skape en felles forståelse for lederrollen i et idrettslag.

I tillegg har Idrettsforbundet/Finnmark Idrettskrets en del generelle kurs som kan tilbys. Mest aktuelt for oss er kanskje kurset «Styrearbeid i praksis». Dette er et grunnleggende kurs for styremedlemmer i hovedstyre og gruppestyrer, og avvikles i løpet av en kveld: 3 timer/4 skoletimer. Et slikt kurs bør arrangeres i etterkant av årsmøtet i ØIL, slik at de som skal sitte i et ØIL-styre kan få tilbud om kurset.

Det bør også være et mål at 1-2 personer gjennomfører kurset Fotballeder 2 i løpet av 2017-2018.