Kvalitetsklubbansvarlig

Overordnet ansvar for gjennomføring av arbeidet med Kvalitetsklubb ligger hos styret i Øksfjord IL. Av hensyn til framdrift og oppfølging av arbeidet skal det oppnevnes en kvalitetsklubbansvarlig. Denne skal ha overordnet oversikt over arbeidet med Kvalitetsklubb, og skal også følge opp og informere om Kvalitetsklubbkonseptet ovenfor klubbens aktive, ledere og medlemmer.

Oppgaver for Kvalitetsklubbansvarlig: 
● Ha overordnet oversikt over konseptet Kvalitetsklubb.
● Være pådriver for gjennomføring av kvalitetsklubbarbeidet.
● Ansvar for at klubben er representert på fotballkretsens møter/seminarer om Kvalitetsklubb
● Informere på alle styremøter om status for arbeidet.
● Ha jevnlig kontakt med krets og evt. forbund.
● Etter hvert som kriterier settes i drift: Følge opp og påpeke/rapportere/utbedre avvik.

Oppgaven som Kvalitetsklubbansvarlig bør legges i eller nært styret.

Styret valgte Arve Berntzen som Kvalitetsklubbansvarlig på styremøte 12.06.17. Han vil inneha vervet inntil det evt. gjøres nytt valg.