Generelt

Kvalitetsklubb er et klubbutviklingsprosjekt i regi av Norges Fotballforbund. Målet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom arbeid med utvalgte kriterier (se bilde under). Hovedmålet er en ferdig plan, men dette må nås gjennom mange og brede prosesser i idrettslaget. 

Her er kriteriene samlet:

ØIL vil i tida framover arbeide med å få på plass de enkelte kriterier. Når vi har et utkast klart for det enkelte kriterie blir det lagt ut her på nettsidene, slik at vi kan få tilbakemeldinger før vi endelig godkjenner det. Vi ønsker at så mange som mulig engasjerer seg i dette arbeidet. Hvis man ønsker å være med å påvirke hvordan ØIL skal fungere og drives har man nå en god mulighet til det.

Her er litt informasjon om Kvalitetsklubb:
Presentasjon fra Finnmark Fotballkrets, presentert på møte i Øksfjord 25.08.16.
Informasjon om hva vi i ØIL har gjort, og hvordan vi skal arbeide videre.