FIKS-Ansvarlig

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS, Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem. Dette er et viktig IT-verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.
 
Øksfjord IL skal benytte FIKS til å melde på lag i seriespill, sikre at spillere er registrert og forsikret, og til å registrere elektroniske kamprapporter. ØIL skal ha minimum 1 person som innehar rollen FIKS-ansvarlig.

FIKS-ansvarlig for ØIL er Arve Berntzen, tlf. 95 28 53 20.

FIKS-ansvarlig i ØIL skal har følgende hovedansvarsområder:

1.   Forankring – påse at ØIL sin ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som det jobbes etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at man skal kunne se at FIKS faktisk gjør klubbhverdagen enklere.

2.   Brukeradministrasjon – påse at ØIL til enhver tid har personer med nødvendige tilganger til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger:
a) To personer i administrasjonen med rettighet som Klubbadministrator.
b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som Klubbruker.

Finnmark Fotballkrets er ansvarlig for å opprette brukere under punkt a). Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere under punkt b).

3.   Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretskontoret i Alta.

Dette er de konkrete arbeidsoppgavene for FIKS-ansvarlig:

1.   Gi tilgang til FIKS for alle trenere og lagledere som skal ha dette (de som skal registrere elektronisk kamprapport), og sørge for nødvendig opplæring. Elektronisk kamprapport gjelder for klassene fra G14/J14 og oppover.

2.   Påmelding av lag til seriespill innen frister gitt av fotballkretsen.

3.   Administrere fotballspillere: Registrere alle aktive spillere, også mini- og myggspillere. Sette spillere inaktive dersom de ikke spiller mer.

4.   Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer.

5.   Administrere spilleroverganger, både til og fra klubben.

6.   Administrere personer i klubben: Registrere og vedlikeholde alle som har verv/roller i ØIL, og fjerne de som ikke lenger har verv/roller.

7.   Kvalitetssikre og evt. endre klubbinformasjon i FIKS.

Hvordan bruke FIKS?

Opplæringsvideoer og brukermanualer for bruk av FIKS i klubben finner man her:
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/

Årshjul for FIKS-ansvarlig

Tid på åretOppgaveKommentarer
Jan-marsMelde på lag til seriespill
Feb-maiOpplæring for trenere og lagledere
MarsOppdatere personer(utenom spillere) i FIKSVerv/roller,
kontaktinfo
Mars-aprilInformere klubbstyret om FIKSHvilke oppgaver
FIKS dekker
LøpendeLegge inn og fjerne (sette inaktiv) spillere.
NB! Også mygg- og minilag/-spillere.
Kvalitetssikring,
gjerne både i
jan-feb og i juni-juli.
LøpendeAdministrere spilleroverganger