Klubbhåndbok for Øksfjord IL

Endelig har vi fått på plass klubbhåndboka til ØIL. I den finner man masse informasjon om idrettslaget, rutiner mm.

Av innholdet kan vi nevne:

  • Klubbens historie, hovedmål og verdier
  • Organisasjonsplan
  • Styre, utvalg og møter/årsmøter
  • Medlemskontingent og treningsavgift
  • Klubbens aktivitetstilbud
  • Klubbdrift, økonomi mm.