Grieg Seafood-turnering 2022

INVITASJON TIL GRIEG SEAFOOD-TURNERINGA I FOTBALL

TID:       Lørdag 11. juni 2022

STED:     Øksfjord

BANE:     Vassdal stadion

KLASSER

 • 2015 og 2016 – 3’erfotball
 • 2014, 2013, 2012 og 2011 – 5’erfotball
 • Se påmeldingsskjema på neste side for mer informasjon.

TIDSPUNKT

 • Turneringa starter 11. juni kl. 10.30 og er ferdig ca. kl. 16.00

SPILLEPLAN

 • Kamptid er 1×13 min
 • Alle lag er garantert 4 kamper
 • Kampoppsett blir publisert senest onsdag 8. juni

PREMIERING

 • Medaljer til alle spillere

PÅMELDING

 • Kr. 700.- pr. 5’erlag
 • Kr. 500,- pr. 3’erlag

Påmeldingsavgift betales uoppfordret til konto. 4740.05.06902

PÅMELDINGSFRIST

 • Onsdag 1.juni
 • Benytt vedlagte påmeldingsskjema
 • Send til heidi.wang@live.no

Her finner du påmeldingsskjema

Med vennlig hilsen

Øksfjord Idrettslag
v/leder