Styre

Leder: Marit Olsen
Styremedlem: Heidi Wang
Styremedlem: Rune Bye
Styremedlem: Gaiddel Labra