Barneidrettsgruppa

Hensikten med barneidretten er å vise mangfoldet i idretten, at barn skal få delta i ulike aktiviteter, og dermed senere lettere kunne velge idrett. Vi vil legge til rette for arenaer hvor barnet kan utvikle seg fysisk, psykisk og sosialt. 

Et godt barneidrettstilbud kjennetegnes ved:
● At barna trives
● At flest mulig ønsker å delta
● At det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
● At opplæringa er tilpasset alder, utvikling og behov
● At barna opplever mestring og framgang
● At treningstilbudet gis i flere miljøer (f.eks. inne, ute, i vann)
● At treninga er lekbetont

Det er foreldre som fungerer som trenere/aktivitetsledere. Vi er avhengige av at foreldre stiller opp for å kunne gjennomføre de ulike aktivitetene, samt være vaffelsteiker, pølsekoker og lignende. Takk skal dere ha for at dere gjør det!

Vi tilbyr varierte og ulike aktiviteter for barn i alderen 0-11 år. På høsthalvåret er det svømming, etter jul legger vi til gymsalaktiviteter og når sola begynner å varme mer, gir vi tilbud om vinteraktiviteter – ski, spark, skøyter. For de yngste er det mest frilek i gymsalen og for de litt større er aktivitetene mer varierte med ballspill, hinderløyper, dans, stafetter og ellers det som aktivitetslederne finner på. Både svømming og gymsalaktiviteter foregår på ungdomsskolen (Høgtun skole).Inn i mellom vil vi tilby ulike aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper eller hele gruppen. Dette vil det komme info om underveis. Fra 1.juni til og med 30.september har barneidrettsgruppa ute seks poster i forbindelse med sommetrimmen. Det er ingen egenandel for å delta på barneidretten. 

Det holdes en avslutningsfest på høsten.