Årsmøte Øksfjord IL 2021 (OBS ny dato)

Det innkalles til årsmøte i Øksfjord idrettslag torsdag 15.04 kl.1800 på klubbhuset i Vassdalen.Grunnet koronasituasjonen så må vi ha påmelding til årets årsmøte. Påmeldingsfrist er mandag 12. april. Påmelding sendes til sekretær Roald Osen Rye på roaldosen@gmail.com eller mobil 40 45 77 23. Årsmøtet vil gjennomføres i tråd med gjeldende regler i henhold til Covid-19 situasjonen.

Saksliste:

Sak 01/21 Åpning med utdeling av hederstegn/priser.

Sak 02/21 Konstituering

Sak 03/21 Årsberetning

Sak 04/21 Regnskap 2020

Sak 05/21 Innkomne saker

Sak 06/21 Omstrukturering av komiteer/grupper

Sak 07/21 Kontingent 2021

Sak 08/21 Budsjett 2021

Sak 09/21 Valg

Sak 10/21 Avslutning