Årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte i Øksfjord idrettslag tirsdag 29.mars 2022 klokken 18.00 på klubbhuset i Vassdalen

Frist for levering av saker som skal tas opp på årsmøte og forslag til kandidater til «Hederstegn for aktiv innsats» og «Årets ildsjel» settes til 17.mars 2022.

Forslagene sendes til sekretær Idunn Kløve på
e-post idunnk5@hotmail.com eller mobil 91398779

Saksliste:

Sak 01/22          Åpning – med utdeling av hederstegn/priser.

Sak 02/22          Konstituering

Sak 03/22          Årsberetning

Sak 04/22          Regnskap

Sak 05/22          Innkomne saker

Sak 06/22          Kontingent

Sak 07/22          Budsjett

Sak 08/22          Valg

Sak 09/22          Avslutning

Velkommen!

Styret i ØIL