Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
Årsmøte 2015
ÅRSMØTE I ØKSFJORD IL 2015
Hovedstyret, generelt
Av Kai Edgar Flåten  
18.01.2015 14:28:40
Tilbake Skriv ut    
Hovedstyre innkaller til årsmøte i Øksfjord IL søndag 8.mars. Saker som ønskes behandlet må være levert til styret 2 uker før årsmøtet.
-
Hovedstyre innkaller til ordinært årsmøte i Øksfjord IL søndag 8.mars kl.1800.
Årsmøtet holdes som vanlig på klubbhuset i 2.etasje. Enkel bevertning med kaffe og vafler.
 
ØIL´s lovnorm sier følgende om årsmøtet:
 

§5           Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved offentlig kunngjøring.

Forslag må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven.

De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøte skal:

1.      Behandle årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.

2.      Behandle regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskap i revidert stand.

3.      Behandle innkomne forslag og saker

4.      Fastsette kontigenten.

5.      Vedta budsjett, herunder gruppenes budsjett.

6.      Velge følgende tillitsmenn:

a.      Formann, nestformann, sekretær, kasserer og et styremedlem til arbeidsutvalget med 3 varamenn.

b.     Utdanningskontakt.

c.      2 revisorer med 2 varamenn.

d.     Valgkomite på 3-5 personer.

7.      Godkjenne de valgte gruppestyrer.

8.      Gjøre vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.


 
 
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
  Skriv en kommentar til denne nyheten:
   
Ditt navn:
Din kommentar:
   
Sjekk: Skriv inn de 3 siste (små) bokstavene i det norske alfabetet:
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen