STENGING OG FORBUD MOT ULIKE AKTIVITETER OG TILBUD
Av Morten Olsen  
12.03.2020
 
På bakgrunn av at helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronavirus i Norge, vil alt av arrangementer og aktiviteter i regi av Øksfjord IL kanselleres inntil 26.mars 2020 (kan bli forlenget).
-
Helsedirektoratet har besluttet stenging av og forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, les mer her
 
-