MØTE I HOVEDSTYRET
Av Ståle Johansen  
10.10.2018
 
Det vil være møte i hovedstyret på onsdag 10.10.2018 kl. 19:00 i klubbhuset. Referat etter møtet vil ligge under "Møtereferater" i menyen til venstre.
-
-