KVALITETSKLUBBSAMLING I ALTA 1.-2. SEPTEMBER 2018
Av Arve Berntzen  
24.08.2018
 
Finnmark fotballkrets inviterer alle klubber som jobber med Kvalitetsklubb-prosjektet til årlig KK-samling i Alta 1. og 2. september 2018.
-
Fra ØIL vil det delta 2-3 personer. Vi vil på møtet fortelle litt om hvordan det går med vårt arbeid, og hva som er utfordringene. Vi skal også fortelle om samarbeidet mellom oss, Sørøy Glimt og Burfjord, og hvorfor dette samarbeidet fungerer.
 
Pr. i dag har vi fått godkjent 5 av de 20 kriteriene. Det er:
* Organisasjonskart
* Økonomistyring
* FIKS-ansvarlig
* Kvalitetsklubbansvarlig
* Lederkompetanse
 
Tre andre kriterier trenger bare litt arbeid før de er klare. Det er:
* Trenerkompetanse
* Verdisett
* Politiattest
 
Hovedstyret i ØIL har bestemt at vi skal jobbe videre med disse kriteriene nå:
* Hjemmekamper
* Retningslinjer for barn og ungdom
* Årlig verdimøte
* Trygge rammer
 
Det kommer mer informasjon etter hvert ...
-