Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Fotball
Styre/utvalg: Trenerforum
Dato: 20.06.2006
Lagt inn av: Arve Berntzen

MØTE I TRENERFORUM FOTBALL

Møtet ble avholdt tirsdag 20.06.06 på klubbhuset i Vassdalen.
 
Til stede: Fred Arne Ulriksen, Oddgeir Kårsgård, Per Arild Martinsen, Roger Johansen, Trond Wilhelmsen, Viktor Danielsen, Ragnar Antonsen, Olev Henning Trondal, Kai Edgar Flåten, Mats Martinsen og Arve Berntzen
 
 
SAK 1/2006:  TRENERFORUM - HYPPIGHET OG INNHOLD
 
Bakgrunnen for at vi ønsker å sette igang med trenerforum i fotball er mange:
  • Nye trenere trenger støtte og rettledning
  • Diskutere felles problemstillinger vedr. foreldreinformasjon, spilletid, utstyr
  • Diskutere hva som skal vektlegges på treningene
  • Fordeling av treningstimer
Trenerne var enige om at et slikt trenerforum vil være nyttig. Vi vil forsøke å avholde 2-3 slike møter i 2006.
 
 
SAK 2/2006:  FELLES KEEPERTRENING
 
For å prøve i gi våre målvakter bedre oppfølging skal vi forsøke å få til felles keepertrening for klassene fra lillegutter/lillejenter og oppover. Fred Arne Ulriksen vil være ansvarlig for dette. Han kontakter fotballkretsen v/Tom Gunnar Johansen i Alta. Tom Gunnar reiser rundt i klubbene og informerer om treningsopplegg for keeprene, og vi satser på å få han utover til oss i nærmeste framtid.
 
 
SAK 3/2006:  SPILLETID
 
Hvordan skal man fordele spilletid mellom våre spillere? Hvilke prinsipper skal legges til grunn for dette? Skal det være forskjeller mellom  de forskjellige aldersklassene? Disse spørsmålene ble diskutert, og følgende punkter kan være noe å holde seg til for trenere og andre:
  • Smågutter og småjenter: Alle skal ha bra med spilletid, men de som trener mest og har best kvalitet på treningene spiller mest. Det er viktig at noen av "motorene" på laget er på banen til enhver tid.
  • Lillegutter og lillejenter: Samme prinsipper som for smågutter/småjenter, men kanskje enda viktigere at alle får bra med spilletid.
  • Minigutter/minijenter/mygg: Spilletiden fordeles jevnt mellom alle spillerne. Resultat er uviktig, trivsel og humør prioriteres.
Vi har av og til en utfordring mht. spillere som dukker opp på turneringer uten å gi beskjed på forhånd. Problemet er ofte at vi ikke har noe forum der vi kan kommunisere med foreldrene. De slipper ungene av bilen når treningene begynner og henter dem igjen når det er slutt. En egen Internettside for ØIL vil gi oss en mulighet for å informere slik at alle kan motta denne informasjonen.
 
 
Møtet slutt kl. 21.00
 
Arve Berntzen
Møteleder
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen