Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Fotball
Styre/utvalg: Trenerforum
Dato: 10.04.2008
Lagt inn av: Arve Berntzen

MØTE I TRENERFORUM FOTBALL

Møtet ble avholdt mandag 10.04.08 kl. 20.00 på klubbhuset i Vassdalen.
 
Til stede: Fred Arne Ulriksen, Ragnar Antonsen, Inge Martinsen, Roger Johansen, Stein Thomassen, Olav Henning Trondal, Solveig Dahl og Arve Berntzen
 
 
SAK 1/2008: SPILLERAVKLARINGER
 
Det har vært usikkerhet rundt 1994-spillerne våre, både på jente- og guttesiden. De er egentlig småjente- og småguttespillere, men de er også en del av jente- og guttelaget. Bl.a. skal de være med på Norway Cup.
 
Konklusjonen på diskusjonen var at 94-spillerne er en naturlig del av jente- og guttelaget, i tillegg til å være småjente- og småguttespillere. De deltar på jente- og guttekamper både i seriespill og turneringer, så fremst dette ikke skaper problemer for småjente- og småguttelaget mht. disponible spillere til kamper. I turneringer der vi har lag i både småjente- og jenteklassen må man også ta hensyn til total spilletid/spillebelastning for spillerne. Det samme gjelder selvfølgelig i smågutte- og gutteklassen.
 
En forutsetning for å spille kamper er imidlertid at man deltar på treninger og viser innsats der. Kravene til treningsframmøte og holdninger/innsats på trening er større jo høyere opp i klassene man kommer, og de av våre spillere som ønsker seg mye spilletid på jente- og guttelaget må selv ta ansvar for sin treningsdeltakelse. For noen er det vanskelig å delta på alle treninger av forskjellige grunner, men da er det viktig å gi beskjed til trenerne.
 
 
SAK 2/2008: ISHAVSKRAFT CUP 18.-20. APRIL
 
Vi har meldt på følgende lag til Ishavskraft Cup i Alta 18.-20. april:
Lillegutter, lillejenter, smågutter, småjenter, gutter (2 lag) og jenter.
 
Det ble diskutert litt omkring verdien av disse turneringene der man spiller ca. 4 kamper á 15 minutter i løpet av ei helg. Det sportslige utbyttet er ikke så veldig stort, særlig hvis man har mange spillere på et lag. For de yngste lagene er ikke dette et veldig stort problem, her er den sosiale delen av helgeturen minst like viktig som det sportslige. Men for de eldste lagene kan det bli lite spilletid med bare 4 kamper, til sammen ca. 70 minutter, i løpet av ei hel helg. Når nåløyet for å gå videre fra innledende runder er blitt trangere - som oftest er det bare 1 av 4-5 lag som går videre - blir det sportslige utbyttet så som så.
 
For de eldste lagene ønsker vi oss turneringer der vi får flere og lengre kamper. Vi vurderer et utspill ovenfor fotballkretsen og media for å sette fokus på dette problemet.
 
 
Møtet slutt kl. 21.45.
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen