Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Fotball
Styre/utvalg: Trenerforum
Dato: 21.05.2007
Lagt inn av: Arve Berntzen

MØTE I FOTBALLGRUPPAS TRENERFORUM

Møtet ble avholdt på Høgtun ungdomsskole mandag 21.05.07 kl. 20.00.
 
Til stede: Inge Martinsen, Trond Wilhelmsen, Per Arild Martinsen, Fred Arne Ulriksen, Olav Henning Trondal, Maria Thomassen, Ragnar Antonsen, Jim G. Olsen, Oddgeir Kårsgård (kom kl. 21.00), Solveig Dahl (fotb.gruppa), Roger Johansen (fotb.gruppa) og Arve Berntzen.
 
 
SAK 5/07:  TRENINGSTIDER I VASSDALEN SESONGEN 2007
 
Vi gjennomgikk ønskene om treningstid for de enkelte lagene og ble enig om følgende fordeling:
Småjenter: Tirsdag og torsdag kl. 17.15 - 18.30
Smågutter: Tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00
Lillegutter:  Mandag og onsdag kl. 18.30 - 20.00
Lillejenter:  Mandag og onsdag kl. 17.30 - 19.00
Minigutter:  Tirsdag og torsdag kl. 17.30 - 19.00
Mygglaget:  Mandager kl. 17.30 - 18.30
 
I tillegg opprettes det en treningsgruppe for de beste småguttene og småjentene, sammen med noen tidligere guttespillere som er hjemme i Øksfjord. Dette gjøres for at disse smågutte- og småjentespillerne skal få utfordringer på et litt høyere nivå, basert på prinsippene om hospitering i en eldre/høyere treningsgruppe. Gruppas antall vil variere, og det er mulig å kvalifisere seg til denne treningsgruppa gjennom positiv treningsinnsats og utvikling. Det er også mulig å miste plassen i gruppa hvis ikke innsats og holdninger er på topp.
 
Treningstid for denne gruppa er onsdager kl. 19.30 - 21.00, og vil for smågutte- og småjentespillerne komme i tillegg til deres ordinære trening.
 
 
SAK 6/07:  KEEPERTRENING
 
Fred Arne vil fortsette med keepertreninger i 2007. I år blir det lagt opp slik at man benytter de første ca. 30 minuttene av ordinær treningstid til å trekke ut keeprene i et eget opplegg. Foreløpig plan for treningene er:
 
Gutter/smågutter: Torsdager kl. 18.30 - 19.00
Småjenter/lillegutter: Torsdager kl. 17.15 - 17.45
Lillejenter: Onsdager kl. 17.30 - 18.00
Mini/mygg: Tas etter avtale
 
 
SAK 7/07: INNLEGGING AV INFORMASJON PÅ NETTSIDENE TIL ØIL
 
Arve gjennomgikk prinsippene for nettsidene til idrettslaget. Alle trenere og medlemmer av fotballgruppa fikk brukernavn og passord til administrasjonssystemet, og vi tok en rask opplæring i hvordan man kan legge inn nyheter (kort tidshorisont) og emnesider (skal vare lengre, f.eks. hele sesongen). Det er ønskelig at all informasjon til spillere, foreldre/foresatte og publikum blir tilgjengelig på nettsidene, det krever aktiv innsats fra alle.
 
 
Møtet slutt kl. 22.00
 
Arve Berntzen
Møteleder
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen