Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2015
Dato: 08.03.2015
Lagt inn av: Torill Martinsen

Referat fra

 

HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG ONSDAG 04.03.15 KL. 18.00 PÅ KLUBBHUSET

 

Tilstede:          Kai Edgar Flåten, Liv Heidi Martinsen, Roald Antonsen, Karine Patterson.

Forfall:           Anneli Vestre, Torill Martinsen.

           

Saksliste:

 

Sak 05/15:      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Vedtak:            Innkalling og saksliste godkjennes

 

 

Sak 06/15:      ÅRSMELDINGER 2014

 

Vedtak:           Innkomne årsmeldinger for 2014 godkjennes.

 

Sak 07/15       REGNSKAP 2014

 

Vedtak:           Regnskap for 2014 med overskudd på kr. 309 680,46 og balansesum på kr. 1 915 170,81 godkjennes.

 

Sak 08/15:      INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET

 

Vedtak:           Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.

 

Sak 09/15       KONTINGENT 2015

 

Vedtak:           Kontingenten for 2015 holdes uforandret.

                        Støttemedlem                         kr.    200.-

                        Aktiv barn (0-12 år)                kr.    300.-

                        Aktiv ungdom (13-16 år)        kr.   700.-

                        Aktiv voksen (17 -   )              kr. 1 000.-

 

Sak 10/15       BUDSJETT 2015

 

Vedtak:           Budsjett for 2015 vedtas med kr.  300.- i overskudd.

 

Sak 11/15       VALG

 

Vedtak:           Hovedstyret                                                  Velges for

 

Leder                                                              2 år

Nestleder        Kai Edgar Flåten                     Ikke på valg

Kasserer          Liv Heidi Martinsen                Ikke på valg

Sekretær         Torill Martinsen                     2 år

Medlem          Roald Antonsen                     Ikke på valg

Vara                Karine Patterson                    Ikke på valg

Vara

 

                        Fotballgruppa

                        Leder              Arve Berntzen

                        Medlem         

                        Medlem         

 

                        Barneidrett

                        Medlem          Anneli Vestre

                        Medlem          Kate Pedersen

                        Medlem          Gry Seljevoll

                        Medlem          Heidi Nilsen

 

                        Ski                   Øystein Kristiansen    (kontaktperson – velges ikke)

                        Judo                Arne Kristian Vestre   (kontaktperson – velges ikke)

 

                        Revisor           Monika Olsen

 

                        Representanter til Loppa Idrettsråd er identisk med hovedstyret.

 

Hovedstyret gis fullmakt til å skaffe medlemmer til ledige verv.

 

 

Møte slutt kl.2100.

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen