Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2014
Dato: 06.05.2014
Lagt inn av: Torill Martinsen

Referat  fra

 

HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG TIRSDAG 06.05.14 KL. 18.00 PÅ KLUBBHUSET

 

Tilstede:          Kai Edgar Flåten, Roald Anthonsen, Liv Heidi Martinsen, Roger Johansen.

Forfall:           Anneli  Vestre

 

           

Saksliste:

 

Sak 01/14:      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Vedtak:           Innkalling og saksliste godkjennes

 

 

 

Sak 02/14:      VAKTMESTERORDNING

 

Vedtak:         Det settes av i budsjettet kr. 20 000.- til vaktmesters disposisjon.

                       

 

Sak 03/14:      ORIENTERINGER

 

·         Fotball – ikke møtt

·         Barneidrett – ikke møtt

·         Ski

Øksfjordrennet og Gardirennet avviklet med gode tilbakemeldinger.

·         Klubbhuset - intet

 

Vedtak:          Orienteringene tas til orientering.

 

 

Sak 04/14:      KUNSTGRESSLØFTE

 

                       

 

Vedtak:          Øksfjord IL går for alt.2 når det gjelder bane dekke. Vi kjøper samtidig 2 stk nye11 er mål. Andre mål vurderes etter behov.     

 

 

Sak 05/14       ØKONOMI

                        Regnskap pr.31.03.14

 

Vedtak:          Utsettes til neste møte.

 

Møte slutt kl.2000.

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen