Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 26.11.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

Referat  fra HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG TIRSDAG 26.11.13 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET

 

Tilstede:               Kai Edgar Flåten, Roald Anthonsen, Torill Martinsen, Liv Heidi Martinsen, Tor Kyrre

                               Olsen.

Forfall:                 Anneli  Vestre

 

Møtet ble åpnet med 1 minutts stillhet for å minnes vår avdøde leder Jorunn Romsdal.

               

Saksliste:

 

Sak 70/13:           GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Vedtak:                Innkalling og saksliste godkjennes

 

 

 

Sak 71/13:           GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07.10.13

 

Vedtak:               Protokollen fra styremøte 07.10.13 godkjennes.

 

 

Sak 72/13:           ORIENTERINGER

 

·         Fotball

·         Barneidrett

·         Jubileumsfesten 19.10

·         Jubileumsfesten for barn/unge

·         Ski

·         Klubbhuset (oppussing og vaktmesteroppgaver)

·         Andre orienteringer

·         Kunstgressløftet

 

Vedtak:               Orienteringene tas til orientering.

 

 

Sak 73/13:           NORWAY CUP – ORGANISERING OG FINANSIERING- DRØFTINGSSAK

 

 

Vedtak:               Drøftingen tas til orientering. Saken utsettes til etter nytt årsmøte i februar 2014.

 

 

Sak 74/13            DATO FOR ÅRSMØTE I ØKSFJORD IL

 

                             Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel, og forslag til saker må

                             være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

Vedtak:               Årsmøte avholdes 16.februar 2014 kl.1800 i klubbhuset 2.etasje.

                              Årsmeldinger må være hovedstyret i hende senest 15.januar 2014.

 

 

Sak 75/13            ØKONOMI

                              Regnskap pr.31.10

 

Vedtak:               Styret tar regnskapet til etterretning.

 

 

Møte slutt kl 20.30

Torill Martinsen (s)

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen