Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 07.10.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

Hovedstyremøte i ØIL mandag 07.10.13 kl. 18:00

På klubbhuset

Tilstede:             Torill Martinsen, Jorunn Romsdal, Kai Edgar Flåten, Tor Kyrre Olsen

Meldt forfall:    Liv Heidi Martinsen, Anneli Vestre, Stein Roger Henriksen, Roald Antonsen

 

 

Sak 65/13:                           GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Vedtak:               Innkalling og saksliste godkjennes

 

 

 

Sak 66/13:                          GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10.09.13

                                             

 

Vedtak:               Protokollen fra styremøte 10.09.13 godkjennes.

 

 

Sak 67/13:                         ORIENTERINGER

 

·         Fotball

·         Barneidrett

·         Jubileumsfesten 19.10

·         Jubileumsfesten for barn/unge

·         Ski

·         Klubbhuset  ( oppussing og vaktmesteroppgaver)

-          Roger Johansen har tatt på seg vaktmesteroppgavene

-          Oppussing av nytt kjøkken kan nå gå i gang

·         Andre orienteringer

·         Kunstgressløftet

 

Forslag til vedtak:          Orienteringene tas til orientering.

 

 

Sak 68/13:                          NORWAY CUP – ORGANISERING OG FINANSIERING- DRØFTINGSSAK

 

                                           Er vi fornøyd med den måten Norway Cup arbeidet og gjennomføring er  organisert på

 

Vedtak:                               Saken utsettes til neste møte

 

 

Sak 69/13:                          RUTINER FOR INNKREVING AV TURERINGSAVGIFTER - DRØFTINGSAK

 

                                           Har vi gode nok og enkle nok rutiner?

 

Vedtak:                               Drøftingen tas til orientering.

 

 

Møte slutt kl 19:45

Torill Martinsen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen