Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 07.05.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG

TIRSDAG 07.05 2013 KL. 20.00 PÅ KLUBBHUSET

 

Tilstede: Jorunn Romsdal, Liv Heidi Martinsen, Roald Anthonsen, Anneli Vestre og Arne Kristian Vestre

Forfall: Torill Martinsen og Kai Edgar Flåten

 

 

Sak 36/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09.04.13

 

Vedtak:         Protokoll fra møte 09.04.13 godkjennes.

 

 

Sak 37/13: ORIENTERINGER

·         Fotball

·         Grieg Seafood turneringa

·         UEFA turen til Arne Kristian

·         Ski

·         Barneidrett

·         Andre orienteringer

 

Fotball er i gang med treninger ute. Sesongen starter snart. Vi har jenter i 1. til 4. klasse som kan spille mygg/minifotball denne sesongen. Men vi mangler trener til disse jentene.

Grieg Seafood turneringa, planlegginga godt i gang. Medaljer er bestilt. Arne Kristian har tatt på seg turneringslederjobben.

UEFA turen til Arne Kristian var en stor opplevelse, lærte mye som kan brukes også hos oss.

Sommertrimmen starter 1. juni. Diplomer for 2012 er ikke levert ut. Roald leter opp diplomene og får trykka opp nye. Utdeling på 17.mai på Samfunnshuset.

Medlemsregisteret er snart klart i det nye regnskapsprogrammet vårt. Arve må «konvertere» det gamle inn i det nye.

Vi må få lagt ut hvordan bli medlem i ØIL på hjemmesida vår, kan man melde seg inn på nettet?

Leder i fotballgruppa har fått tilgang til nettbank for å kunne betale overgangsgebyr.

Jorunn vært på møte  om fellesmøte angående samarbeid  om kafe/besøkstjeneste/frivillighetssentral. Nytt møte 23.05.Vedtak:              Orienteringene tas til orientering.

Vedtak:          Orienteringene tas til orientering.

 

 

 

Sak 38/13: 17.MAI ARRANGEMENTET SÅ LANGT

Jorunn gikk gjennom arbeidsliste(som sendes ut i posten 08.05) og program.

 

Vedtak:         Gjennomgangen tas til orientering

 

 

 

Sak 39/13: GJENNOMGANG AV ÅRSHJUL/AKTIVITETSKALENDER

Legge inn at sommertrimmen starter 1. juni

Frist søknad «Grønne midler» bør legges inn, slik at vi kan søke om støtte til oppgjøring av skiløyper i Vassdalen og Øksfjordbotn.

Styret oppfordrer gruppelederne, trenere å oppdatere og bruke aktivitetskalenderen på hjemmesida vår.

 

Vedtak:         Gjennomgangen tas til orientering.

 

 

 

 

Sak 40/13:  KURS I HVORDAN BRUKE HJEMMESIDA TIL ØKSFJORD IL

 

Vedtak:         Vi gjennomfører kurs i opplæring i bruk av hjemmesida til ØIL mandag 27.05 kl. 18.00 til 21.00. Arve Berntzen gir opplæringa.

                                   Følgende er allerede meldt på: Jorunn Romsdal, Liv Heidi Martinsen, Luke Patterson, Anneli Vestre.

                        Arne Kristian tar opp i fotballgruppa om det er flere der som har behov.

                        Beskjed om deltakelse må gis til Jorunn innen 23.05

 

 

 

Sak 41/13: HVEM OG HVORDAN SKAL VI GJØRE AVTALER OM SPONSING

 

Vedtak: Roald, som er sponsoransvarlig i ØIL bør få beskjed om at man skal ut og ordne sponsing, slik at man unngår å holde på samtidig med å få sponsing fra de samme kildene.

 

 

 

Sak 42/13: COOP BEDRIFTSKORT

Coop har sendt ut brev om at vår nåværende ordning med å handle på regning opphører fra 31.08.13 og foreslår å ta i bruk Coops bedriftskort.

 

Vedtak:          Vi sjekker ut med Tor Kyrre hvordan vi skal gjøre dette praktisk slik at det fungerer for oss.

 

 

 

Sak 43/13:  REISEREGNING ØIL

 

Vedtak:         Liv Heidi lager et reiseregningsskjema mal, som alle skal bruke og som legges ut å hjemmesida vår

 

 

Møte slutt kl. 22.15

Jorunn Romsdal

sekretær

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen