Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret
Dato: 14.05.2007
Lagt inn av: Solbjørg Jensen

Den 14.mai 2007  ble det avholdt hovedstyremøte i Øksfjord Idrettslag på klubbhuset i Vassdalen.

 

Følgende deltok:  Halvor Pettersen, Roald Antonsen, Solbjørg Jensen og Solveig Dahl, Maria Sotkajærvi.

 

Sak 11/07  VEDRØRENDE KJØP AV TOMT I VASSDALEN

                         

Vedtak:       Styret i ØIL vedtar å kjøpe tomt i Vassdalen av Åse Nilsen til en sum av kr 114.000,-.  Enstemmig vedtatt.

 

Sak 12/07  UTTALELSE ANGÅENDE OPPGRADERING AV ØKSFJORD SAMFUNNSHUS

 

Astrid Johansen var invitert til å informere om revygruppa/kulturskolens ønsker iforhold til utbygging/oppgradering av samfunnshuset.

 

Vedtak:       Styret i ØIL slutter seg til uttalelsen fra Revygruppa og kulturskolen. Se eget vedlegg. Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 13/07  REFERATER

 

Roald informerte om overskudd i regnskapet pr 30.4.07   på kr 136.000,- før avskriving.

 

Solveig informerte om at Grieg Seafood har innvilget tilskudd på kr 50.000,- til fotballgruppa.  Tilskuddet er knyttet opp mot innkjøp av spilledrakter etc.

 

 

Sak 14/07  ÅRSFEST 2007

 

Årsfesten for medlemmene avholdes 27.oktober 2007.   May Bodil sjekker med musikk.

 

 
 
 

Møtet slutt

 

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen