Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 10.09.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

 

 

 

 

 

HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG TIRSDAG 10.09.13

KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET

 

Tilstede:             Torill Martinsen, Jorunn Romsdal, Roald Anthonsen, Kai Edgar Flåten, Liv Heidi Martinsen, Tor Kyrre Olsen.

Meldt forfall:    Anneli Vestre, Stein Roger Henriksen.

               

 

Sak 55/13:           GODKJENNING AV PROTOKOLLER  FRA STYREMØTE 10.06.13, 25.08.13 OG ÅRSMØTEPROTOKOLL  27.06.13

                              

 Vedtak:              Protokollene fra styremøtene 10.06.13 og 25.08.13 og årsmøteprotokoll fra møte 27.06.13 godkjennes.

 

Sak 56/13:           ORIENTERINGER

 

                             ·         Fotball

·         Barneidrett

·         Mobiltelefoninnsamlinga

·         Turstiprosjektet

·         Jubileumsfesten 19.10

·         Jubileumsfesten for barn og unge

·         Coop bedriftskort

·         Vannskade Klubbhus

·         Vedlikehold Klubbhus – få tak i ansvarlige?

·         Ansvar kjøkken på Klubbhuset – utarbeidelse av oversikt arbeidsfelt  

·         Kontingent

·         Andre orienteringer

 

Vedtak:               Orienteringene tas til orientering.

 

Sak 57/13:           GJENNOMGANG AV REGNSKAP/BUDSJETT 1. HALVÅR 2013

                              Liv Heidi la fram regnskapet for 1. halvår.

 

Vedtak:               Gjennomgangen av regnskap 1. halvår tas til orientering.

 

Sak 58/13:           VIDERE ARBEID MED KUNSTGRESSPROSJEKTET

 

                            Jorunn og Kai Edgar har vært i møte med rådmann og ordfører.

                             Saken kommer opp i kommunestyremøte 27.09.13

 

Vedtak:               Saken utsettes til neste møte i oktober.

 

 Sak 59/13:            FOTBALLGRUPPA – LEDER HAR TRUKKET SEG – HVA GJØR VI VIDERE

Arne Kristian Vestre har sendt melding om at han har trukket seg som leder av fotballgruppa med øyeblikkelig virkning på grunn av arbeidssituasjonen.

  

 

Vedtak:               Styremedlemmene i fotballgruppa organiserer avslutning av fotballsesongen. Styremedlemmene innkalles til neste styremøte for videre avklaringer.

Sak 60/13:           ØKONOMI JUBILEUMSFESTEN

 

Vedtak:            Hovedstyret gjør en budsjettregulering slik at budsjettet for jubileumsfesten øker fra k. 100.000 til kr. 115.000

 

 

Sak 61/13:            REISEREGNINGER ØIL- RETNINGSLINJER

 

Vedtak:               1) Kasserer betaler ut alle reiseregninger for inneværende sesong

                             2) Hovedstyret vil utarbeide nye retningslinjer som vil gjelde fra 2014

                             3) Roald sjekker ut hvordan dette gjøres i andre lag

 

Sak 62/13:            RENNLEDERE ØKSFJORD RENNET OG GARDIRENNET

 Skikretsen har nå kommet med terminliste for skisesongen 2013/2014. Øksfjord Idrettslag har som vanlig 2 renn på terminlista som er:

 

                       15.02.14:             Øksfjordrennet

                          17.04.14:             Gardirennet

 

Vedtak:                

                       1. Vi spør Torbjørn Johnsen om å være rennleder for Øksfjordrennet 15.02.14.

                       2. Vi spør Torgeir Pettersen om å være rennleder for Gardirennet 17.04.14

                       3. Roald får ansvaret for å spørre dem og prøve og finne andre hvis de takker nei.

 

 

Sak 63/13:           SPONSORAVTALENE TIL ØIL: GJENNOMGANG AV AVTALENE OG RUTINER FOR INNGÅELSE AV AVTALER

 

Vedtak:                Orienteringen tas til orientering

 

 Sak 64/13:           SPONSORLOGOER PÅ HJEMMESIDA TIL ØKSFJORD IDRETTSLAG

 

Vedtak:            Alle sponsorer får ha sin logo på vår hjemmeside, når de sponser oss med et minimumsbeløp på kr 5000,- pr år.

 

 

Møte slutt kl. 21.50

Øksfjord Idrettslag

Torill Martinsen (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen