Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 25.08.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG 25.08.13 KL. 19.30 PÅ KLUBBHUSET I VASSDALEN

 

Tilstede: Jorunn Romsdal, Kai Edgar Flåten, Roald Anthonsen, Tor Kyrre Olsen

Forfall: Anneli Vestre, Arne Kristian Vestre, Liv-Heidi Martinsen, Torill Martinsen

 

Sak 54/13:      NYTT KUNSTGRESSDEKKE PÅ VASSDALEN STADION

Kai Edgar orienterte fra møte i Lakselv, 21.08.13 arrangert av Finnmark Fotballkrets, hvor han og Torbjørn Johnsen deltok på vegne av ØIL.

 

VEDTAK:

1.      Øksfjord Idrettslag går inn i prosjektet med nytt kunstgressdekke på Vassdalen stadion.

2.      ØIL sender søknad til Loppa kommune om å overta eierskapet av banen, slik at det gir full momskompensasjon til prosjektet og reduserer kostnadene. Loppa kommune blir da den formelle søker av spillemidler. (Søknadsfrist 15.01.14)

3.      Vi må be Loppa kommune om å prioritere kunstgressdekke i handlingsplanen for idrettsanlegg.(Dette må skje før søknadsfrist for spillemidler)

4.      Øksfjord Idrettslag sender søknad om støtte til kunstgressdekke til Sparebank1 Nord-Norges gavefond. (Søknadsfrist 01.10.13)

5.      Vi søker Loppa kommune om at de dekker mellomfinansiering av prosjektet mot at de får nåværende kunstgressbanedekke.

6.      Leder og nestleder i ØIL ber om møte med Loppa kommune, og gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med kommunen.

7.      Øksfjord Idrettslag går inn i prosjektet uavhengig av om Loppa kommune blir med eller ei. Kostnadene som ØIL må dekke blir da mellomfinansiering og det vi eventuelt ikke får i momskompensasjon.

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.00

Jorunn Romsdal

Leder

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen