Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 27.06.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

Årsmøte ØIL 2012

Torsdag 27.06.2013 kl 19.00

på klubbhuset i Vassdalen

Tilstede:         Jorunn Romsdal, Liv Heidi Martinsen, Arve Berntzen, Torill Martinsen og 

                        Roald Antonsen       

Sak 01/13       Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Ingen bemerkninger

Sak 02/13      Valg av dirigent og sekretær

Forslag:          Jorunn som møteleder

                        Torill som sekretær

Vedtak            Enstemmig

Sak 03/13       Årsmeldinger 2012

Vedtak:           Årsmeldinger tas til etterretning

Sak 04/13        REGNSKAP 2012

Vedtak:           Årsmøte godkjenner fremlagte regnskap for 2012 med revisjonsberetning.

Sak 05/13        KONTIGENT 2013

Vedtak:            Kontingenten holdes på samme nivå som i 2012. Hovedstyret får i oppgave å se på muligheter med søskenrabatt ol .

Sak 06/13        BUDSJETT for Øksfjord Idrettslag 2013

Vedtak:                                  

 

HOVEDPOST

UTGIFTER

Inntekter

Hovedstyret

381 000,00

395 000,00

Fotballgruppa

30 000,00

30 000,00

A-laget fotball

137 000,00

137 000,00

Old-boys fotball

5 000,00

5 000,00

Aldersbestemt fotball

199 000,00

270 000,00

Skigruppa

65 000,00

110 000,00

Judo

 

 

Barneidrett

7 000,00

0,00

Avdrag lån

 

0,00

SUM

824 000,00

947 000,00

OVERSKUDD

123 000,00

 

TOTALT

947 000,00

947 000,00

 

Vedtak:         Enstemmig godkjent

                         

Sak 08/10      VALG

Vedtak:          Hovedstyret  

                        Leder:Jorunn Romsdal 2 år

                        Nestleder: Kai Edgar Flåten ( ikke på valg)

                        Kasserer:Liv Heidi Martinsen 1 år

                        Sekretær: Torill Martinsen 1 år

                       Medlem: Roald Antonsen

                        Enstemmig valgt.

 

                        Fotballgruppa

Leder:            Arne Kristian Vestre

Medlem:        Stein Roger Henriksen

Medlem:        Tor Kyrre Olsen

Skigruppa

Kontaktperson: Øystein Kristiansen

                        Judo

Kontaktperson: Arne Kristian Vestre

                        Barneidrettsgruppa

Medlemmer: Anneli Vestre

                         

                        Kate Brox Pedersen

                        Annette Ingebrigtsen

                        Gry Seljevoll

                       

                        Sponsorgruppa

Medlemmer:  Roald Antonsen

 Revisorer

Monika Olsen

Arne Dag Isaksen

                        Representant til Loppa Idrettsråd

Medlemmer:Kai Edgar Flåten

                        Jorunn Romsdal

                        Arne Kristian Vestre

                        Liv Heidi Martinsen

                        Roald Antonsen

Vara:              Torill Martinsen

                        Line Olsen

 

                        Øksfjord-Nytt

Redaktør:       Anneli Vestre

Medlemmer: Jorunn Johansen

                        Berit Wilhelmsen

                        Solgunn Hansen

 

                       

                        Bussansvarlig:

                        Harald Olafsson

 

 

 Vedtak:         Enstemmig valgt.

                       

 

Møte slutt kl. 19:30

Takk for et kort, givende og innholdsrikt frammøte!

 

Torill Martinsen (s)

Øksfjord Idrettslag

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen