Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 12.06.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

STYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG ONSDAG 12.06 2014 KL. 18.00

PÅ KLUBBHUSET

 

Tilstede:  Jorunn Romsdal; Kai Edgar Flåten; Liv Heidi Martinsen og Kate Brox-Pedersen

Forfall:       Torill Martinsen; Roald Antonsen, Arne Kristian Vestre og Anneli Vestre

 

Saksliste:

 

Sak 44/13: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07.05.13

 

Vedtak:          Protokoll fra styremøte 07.05.13 godkjennes.

 

 

 

 

Sak 45/13:        ORIENTERINGER

 

·         Fotball

·         Ski – sommertrim

o   Sommertrimposter er satt ut

·         Barneidrett

o   Barnetrimposter er satt ut

·         Turstimidler

·         Andre orienteringer

 

 

 

Vedtak:          Orienteringene tas til orientering

 

 

 

Sak 46/13:  EVALUERING 17. MAI ARRANGEMENTET

                                              

Vedtak:          Evalueringen av 17.mai arrangementet tas til etterretning og endringene tas med i planleggingen neste gang.

 

 

 

Sak 47/13: EVALUERING AV GRIEG SEAFOOD TURNERINGA

                                              

 

Vedtak:           Evalueringa tas til etterretning og eventuelle endringer tas med i planlegginga for neste år.

 

 

 

 

Sak 48/13: EVALUERING AV INNSAMLING AV MOBILTELEFONER 03.06.13

 

                                           

Vedtak:          Innsamlingen gikk bra tross dårlig vær. All ære til gutte- og jentelaget for innsatsen. Innsamlinga vil fortsette til 1.okt.

 

 

 

 

Sak 49/13: GJENNOMGANG AV REGNSKAP/BUDSJETT FOR 1. KVARTAL 2013

 

Revisor la fram regnskap for 1. kvartal.

 

 

Vedtak:          Regnskapet for 1. kvartal 2013 tas til orientering.

 

 

 

Sak 50/13:  COOP BEDRIFTSKORT – HVEM SKAL HA KORT

 

 

Vedtak:          Følgende får Coop bedriftskort og kan handle for ØIL på Coop butikker i Norge: Jorunn Romsdal, Tor Kyrre Olsen, Karine Patterson. Ytterligere behov vurderes fortløpende.

 

 

 

Sak 51/13: VEDLIKEHOLD KLUBBHUSET – ANSVARLIGE

 

 

Vedtak:          Kai Edgar lager oppslag til tavla på Coop.

 

 

Sak 52/13: ANSVAR FOR KJØKKEN PÅ KLUBBHUSET

                                              

                                             

Vedtak:          Karine Patterson har sagt seg villig til å ha ansvar for kjøkkenet. Det må utarbeides en oversikt over hva som inngår i hennes arbeidsfelt.  Liv Heidi snakker med Karine om dette.

 

 

 

 

 

 

Sak 53/13: ÅRSHJULET/AKTIVITETSKALENDER

                              

             Vi tar en liten gjennomgang av årshjulet/aktivitetskalenderen.

 

 

Vedtak:       Gjennomgangen av årshjulet/aktivitetskalenderen tas til orientering.

 

 

Møte slutt kl.2100.

 

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen