Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 09.04.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG

TIRSDAG 09.04 2013 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET

 

Tilstede: Jorunn Romsdal; Torill Martinsen; Liv Heidi Martinsen; Gry Seljevoll, Kai Edgr Flåten.

Forfall: Arne Kristian Vestre; Tor Kyrre Olsen (vara); Anneli Vestre og Roald Anthonsen

 

 

Sak 29/13:  Godkjenning av protokoll fra møte 11.03. 13

 

Vedtak:          Protokoll fra møte 11.03.13 godkjennes.

 

 

Sak 30/13: Orienteringer

·         Fotball

·         Ski (Gardirennet)

·         Jubileumskomiteen

·         Arbeidsgruppa håndbok

·         Barneidrett

·         Andre orienteringer

 

Barneidretten har søkt og fått 3500,- fra FEFO til ”ro kurs” for barna under Øksfjordfestivalen 2013.

 

JH Larsen rydder gressmatta fri for snø til den nette sum av kr 4 000,-. Arbeidet utføres snarest.

             

Vedtak:       Orienteringene tas til orientering.

 

 

Sak 31/13: 17. mai arrangementet

 

Vedtak:          Liste over arbeidsoppgaver på 17.mai lages og sendes ut som vanlig.

 

 

Sak 32/13: Gjennomgang av årshjul/aktivitetskalender

 

Vedtak:        Alle planlagte aktiviteter er lagt inn i årshjulet. MÅ legges ut på vår hjemmeside også.

 

 

 

 

Sak 33/13: Midler til turstier

 

Vedtak:        Øksfjord Idrettslag søker om midler fra FEFO til skilting av turstiene, og da etter nasjonal standard. Idrettslaget vil være prosjektansvarlig.           Vi forplikter oss til og sette opp skiltene og vedlikeholde dem. Det settes ned ei prosjektgruppe som skal gå i gang med dette arbeidet.

                    Følgende prosjektgruppe settes ned:

                        Anneli Vestre, leder

                        Berit Wilhelmsen, medlem

                        Guri Kamsvåg, medlem

                        Pål Andersen og Fred Arne Ulriksen spørres om de vil gå inn som    

                        medlemmer i gruppa.

Sak 34/13: Grieg Seafood turneringa

 

Vedtak:          Hovedstyret forspør Arne Kristian Vestre om han kan påta seg 

                      oppgaven som turneringsleder for denne turneringa.

 

Sak 35/13:  Mobiltelefoninnsamling  

 

Vedtak:        Kai Edgar leder innsamlingen som vil skje i uke 19. Det vil både legges ut info på ØIL hjemmeside www.øil.no og sendes ut et skriv til alle husstander hvor vi vil komme med informasjon om hvordan, og når vi vil samle inn mobiltelefoner.

                    Se info om innsamlingen her: www.idrett.no

           

Møte slutt kl. 21:00

Torill Martinsen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen