Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 11.03.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

Hovedstyremøte i ØIL 11.03. 2013 på Kommunehuset kl 19:00

 

       Tilstede: Liv Heidi Martinsen, Torill Martinsen, Jorunn Romsdal og Roald Antonsen

        Forfall: Kai Edgar Flåten, Arne K Vestre, Anneli Vestre

 

 

Sak 25 /13                  Protokoll 04.02-13

Vedtak:                      Godkjenner protokoll fra det siste styremøte.

 

Sak 23 /13                  SØKNAD OM STØTTE TIL Norway Cup 2013

Vedtak:                      Det gis ikke støtte til Norway Cup 2013, da tidligere lag ikke har fått

                                      støtte.

 

Sak 24 /13                  BUDSJETT for Øksfjord Idrettslag 2013

 

HOVEDPOST

UTGIFTER

Inntekter

Hovedstyret

381 000,00

395 000,00

Fotballgruppa

30 000,00

30 000,00

A-laget fotball

137 000,00

137 000,00

Old-boys fotball

5 000,00

5 000,00

Aldersbestemt fotball

199 000,00

270 000,00

Skigruppa

65 000,00

110 000,00

Judo

 

 

Barneidrett

7 000,00

0,00

Avdrag lån

 

0,00

SUM

824 000,00

947 000,00

OVERSKUDD

123 000,00

 

TOTALT

947 000,00

947 000,00

Vedtak:                      Enstemmig godkjent

 

Sak 26/13                   GJENNOMGANG AV ÅRSHJUL / AKTIVITETSKALENDER   

Vedtak:                      Årshjul / aktivitetskalenderen er oppdatert pr. i dag.

 

Sak 27/13                   ORIENTERINGER

·        Fotball

·        Ski (Øksfjordrennet, Gardirennet)

·        Jubileumskomiteen (jubileumskafeen, jubileumsfesten)

·        Arbeidsgruppa håndbok

·        Andre orienteringer

Vedtak:                      Orienteringene tas til orientering    

 

Sak 28/13                   VALG AV MEDLEMMER TIL FOTBALLGRUPPA

Vedtak:                    Hovedstyret utpeker Stein Roger Henriksen og Tor Kyrre Olsen som

                                   medlemmer i fotballgruppa.   

 

Møte slutt kl. 20:15

Torill Martinsen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen