Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 04.02.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET ØKSFJORD IDRETTSLAG 04.02.13

Sted: Klubbhuset kl. 2100.

Tilstede: Roald Antonsen, Jorunn Romsdal, Liv Heidi Martinsen, Gry Seljevoll, Kai Edgar Flåten

Forfall:              Torill Martinsen

Ikke meldt forfall: Arne Kristian Vestre.

 

Sak 19/13        GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 07.01.13

 

Vedtak:  Protokoll fra hovedstyremøte 07.01.13 godkjennes.

 

Sak 06/10:       SYNLIGGJØRING AV GRIEG SEAFOOD TURNERINGA (utsatt sak fra 04.01)

 

Vedtak:  Vi oppretter egne konti i regnskapet som synliggjør inntekter og utgifter ifbm turneringen.

 

Sak 10/13:       LYD OG LYSANLEGG PÅ VASSDALEN STADION (utsatt sak fra 04.01)

 

Vedtak:  Hovedstyret godkjenner innkjøp av nye lys til fotballbanen med en ramme på kr10 000.-.

 

Sak 15/13:       UTPEKING AV MEDLEMMER TIL UBESATTE VERV I ØKSFJORD IDRETTSLAG (utsatt sak fra 04.01)

                       

Vedtak:           Medlem til hovedstyret:        Roald Anthonsen       

Revisor:                                  Arne Dag Isaksen

Bussansvarlig:                                    Harald Olafsson

Vi mangler da kun en vara til hovedstyret.

 

Sak 20/13:       ÅRSHJUL FOR ØKSFJORD IDRETTSLAG 2013

 

Vedtak:  Årshjul / aktivitetskalender for ØIL vedtas med de frister og aktiviteter vi vet om i dag. Årshjulet skal brukes som et fast planleggingsverktøy for ØIL og oppdateres løpende.

 

Sak 21/13:       ORIENTERINGER

 

En kort orientering om aktiviteter osv.

Barneidrettsgruppa

Jubileumskomiteen

Kjøkkengruppa

Arbeidet med håndbok

Politiattest

 

Vedtak:  Orienteringene tas til orientering.

 

Sak 22/13:       SØKNAD FRA ØKSFJORD ATLETKLUBB OM BIDRAG TIL KJØP AV UTSTYR

 

Vedtak:  Øksfjord Idrettslag bevilger kr. 5.000 i støtte til Øksfjord Atletklubb til innkjøp av tredemølle, trimsykler og stakemaskin.

 

Sak 23/13:       SØKNAD OM STØTTE TIL NORWAY CUP TUR JULI/AUGUST 2013 – NORWAY CUP GRUPPA I ØKSFJORD IDRETTSLAG

 

Vedtak: 

1.      Spørsmål om sponsing  til Norway Cup utsettes til neste hovedstyremøte pga mangelfull informasjon.

 

2.      Forslag om å sette av event overksudd fra aldersbestemt fotball til Norway   Cup avslås.

 

Sak 24/13:       BUDSJETT FOR ØKSFJORD IDRETTSLAG 2013

 

Vedtak: Budsjett for Øksfjord Idrettslag 2013 utsettes til neste møte.

 

 

Møtet slutt kl.2245

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen