Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2013
Dato: 13.01.2013
Lagt inn av: Torill Martinsen

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG

 

Dato: 7/1-13 kl.1900.

 

Tilstede: Jorun Romsdal, Kai Edgar Flåten, Liv Heidi Martinsen, Kate Pedersen

Forfall: Arne Kristian Vestre, Anneli Vestre, Torill Martinsen

 

SAKSLISTE:

 

Sak 01/13:           Godkjenning av protokoller fra styremøte 26.11.12 og årsmøte 27.11

 

Forslag til vedtak: Protokollene godkjennes.

 

Vedtak:               Forslag vedtatt enstemmig.

 

Sak 02/13            Håndbok/vedtekter for ØIL

                              

Forslag til vedtak: Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og kasserer som  gjennomgår vedtekter og håndbok og kommer med forslag til nye oppdaterte vedtekter og håndbok for tillitsvalgte innen 01.05.2013.

 

Vedtak:  Forslag vedtatt enstemmig.

 

Sak 03/13:           Øksfjord Idrettslags 75 års jubileum i 2013

 

Forslag til vedtak: 1. Vi lager en plan for hvordan vi skal feire jubileet. Det fastsettes datoer for ulike arrangement innen 15.02.2012

                               2. Følgende skal være i arbeidsgruppa for jubileet :

3. Vi kjøper inn et banner som skal henge på Vassdalen stadion hele året. På banneret skal det stå at ØIL er 75 år i år.

 

Vedtak:  ØIL setter av inntil kr. 100 000.- til feiring av 75-års jubileum.

                              

Sak 04/13:           Avtale mellom ØIL og Sørøy Glimt

 

Forslag til vedtak: Vi tar kontakt med Sørøy Glimt for å få til en skriftlig avtale. Fra ØIL deltar leder av fotballgruppa  og nestleder i ØIL.

 

Vedtak:  Forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 05/13:           Verving/grasrotandel

 

Forslag til vedtak:  Vi arrangerer husbesøk hvor vi prøver å verve nye medlemmer og informerer om grasrotandelen og hva den betyr for ØIL.

 

Vedtak:  Nestleder får ansvar for å lages flygeblad som sendes alle husstander, web-annonse og teller på hjemmeside.

 

Sak 06/13:           Synliggjøring av Grieg Seafood turneringa

 

Forslag til vedtak:

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

 

Sak 07/13:           Kontingent

 

Forslag til vedtak: Arbeidsgruppa som skal se på vedtektene og håndbok for tillitsvalgte ser også på forslag om forskjellige kontingentrabatter.

 

Vedtak:                 Forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 08/13:           Turneringsavgift

 

Forslag til vedtak:  Fotballgruppa får i oppgave og fremme et forslag om turneringsavgift og hva denne skal dekke  til hovedstyret for endelig vedtak.

 

Vedtak:  Forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 09/13:           Oppussing av klubbhusets 2. etasje

 

Forslag til vedtak:  Plantegningene av kjøkken i klubbhuset gås i gjennom  før neste styremøte av en gruppe. Pristilbud fra Flåten gås i gjennom før en går i gang med oppussingen. Målet er å være ferdige innen 01.04.2013.

 

Vedtak:  Kai Edgar ble erklært inhabil i saken. Liv Heidi Martinsen, Berit Wilhelmsen og Gry Seljevoll oppnevnes som arbeidsgruppe.

 

 

Sak 10/13:           Lyd og lysanlegg på Vassdalen stadion

 

Forslag til vedtak:  Fremmes på møte.

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

 

Sak 11/13:           FIKS registering/medlemsregister/forsikringaktive utøvere, politiattest på trenere/lagledere

                            

Forslag til vedtak:  fremmes i møte

 

Vedtak:  Saken utsettes til neste møte.

 

Sak 12/13:           Regnskapssystem – innkjøp av PC til kasserer

 

Forslag til vedtak: Det kjøpes inn et dataprogram for regnskap og en PC til kasserers disposisjon for inntil kr. 20.000

 

Vedtak:               Forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 13/13:           Kursing av tillitsvalgte/trenere/dommere i ØIL

 

Forslag til vedtak: Fremmes i møte.

 

Vedtak: Hovedstyret ber gruppene fremme behov for kursing.

 

Sak 14/13:           Møteplan 2013

 

Forslag til vedtak: Hovedstyret har som hovedregel møte en gang i måneden unntatt juli og august den andre mandagen i måneden kl. 19.00

 

Vedtak:  Forslag vedtatt enstemmig.

 

Sak 15/13:           Utpeking av medlemmer til ubesatte verv i ØIL

                              

Forslag til vedtak: fremmes i møte

 

Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte.

 

 

Sak 16/13:           Skanning av avisutklipp om ØIL

 

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å få skannet gamle avisutklipp  om ØIL, til en pris pr. ringperm på kr. 500,-. Aksis gjør jobben som omfatter ca. 10 ringpermer.

 

Vedtak: Forslag vedtatt enstemmig.

 

Sak 17/13:         Årshjul for ØIL

 

Forslag til vedtak: Vi lager et årshjul for aktiviteten i ØIL. Barneidrett og fotball møtes for å lage et forslag for sine aktiviteter som ikke kolliderer med hverandre. Leder setter opp de andre aktivitetene i årshjulet. Årshjulet tas opp som sak på hvert styremøte hvor en fyller inn nye aktiviteter .

 

Vedtak: Hovedstyret lager et årshjul for aktiviteter i ØIL. Gruppene melder inn sine aktiviteter til hovedstyret.

 

 

Møtet avsluttet 2220.

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen