Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 27.11.2012
Lagt inn av: Torill Martinsen

Årsmøte

  ØIL tirsdag 27.11.2012 kl 19.00

T.S: Halvor Pettersen, Roald Antonsen, Kai Edgar Flåten, Line Olsen, Arne Kristian Vestre, Olav Henning Trondal, Jorunn Romsdal.

Sak 01/11        Åpning

                        Halvor ønsket velkommen til årsmøte

Sak 02/10        KONSTITUERING

                        Valg av ordstyrer og sekretær

Forslag:          Jorun som møteleder

                        Kai Edgar som sekretær

Vedtak            Enstemmig

Sak 03/10        Årsberetning

Vedtak:           Årsberetningen tas til etterretning

Hovedstyre må ta opp på neste styremøte samarbeidsavtale mellom Sørøy Glimt og Øksfjord IL.

Sak 04/10        REGNSKAP 2012

Vedtak:           Årsmøte godkjenner fremlagte regnskap for 2012 med revisjonsberetning.

Sak 05/10        INNKOMNE SAKER

                        Det er ingen innkomne saker til årsmøte.

Sak 06/10        KONTINGENT

Vedtak:           Kontigenten holdes på samme nivå som i 2012. Hovedstyret får i oppgave å se på muligheter med søskenrabatt ol . Ny struktur legges frem på neste årsmøte.  Enstemmig vedtatt.

Sak 07/10        BUDSJETT

Vedtak:           Det nye hovedstyre får fullmakt til å godkjenne budsjett for 2013.   
                           Enstemmig vedtatt.

Sak 08/10        VALG

Vedtak:           Hovedstyret  

                        Leder: Jorunn Romsdal  2 år

                        Nestleder: Kai Edgar Flåten ( ikke på valg)

                        Kasserer: Liv Heidi Martinsen  1 år

                        Sekretær: Torill Martinsen 1 år

                        Enstemmig valgt.

 

                        Fotballgruppa

Forslag til leder: Arne Kristian Vestre

Skigruppa

Kontaktperson: Øystein Kristiansen

                        Judo

Kontaktperson: Arne Kristian Vestre

                        Barneidrettsgruppa

Medlemmer:    Anneli Vestre

                             Karianne Heggeskog

                             Kate Brox

                             Annette Ingebrigtsen

                             Gry Seljevoll

                              

                        Sponsorgruppa

Medlemmer:  Roald Antonsen

 Revisor

Monika Olsen

                        Representant til Loppa Idrettsråd

Medlemmer:    Kai Edgar Flåten

                             Jorunn Romsdal

                             Arne Kristian Vestre

                             Liv Heidi Martinsen

                             Roald Antonsen

Vara:                   Torill Martinsen

                             Line Olsen

 

                        Øksfjord-Nytt

Redaktør:          Anneli Vestre

Medlemmer:    Jorunn Johansen

                             Berit Wilhelmsen

                             Solgunn Hansen

 

                               Bussansvarlig

 

                                                              

 

Vedtak:                 Enstemmig valgt.

                               Hovedstyre får fullmakt til å skaffe medlemmer til ledige verv.

 

Møte slutt kl 21.00

Takk for et givende og innholdsrikt frammøte!

 

Kai Edgar Flåten

Øksfjord Idrettslag

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen