Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2012
Dato: 25.06.2012
Lagt inn av: Torill Martinsen

Styremøte 24.06.12 kl. 20.00

 

T.S: Roald Antonsen, Arne K Vestre, Kai Edgar Flåten, Halvor Pettersen, Torill Martinsen, Helmer Olsen

 

Sak 11/12       ØIL BUSSEN

Bussen trenger en overhaling.

Vedtak :           Helmer innhenter tilbud fra flere parter på tilbud om oppretting og lakkering av bussen.

 

Sak 12/12       Unge som ledere

Skal være et seminar/kurs høsten 2012 i Syltefjord i regi av Finnmark Idrettskrets. Ungdom er den viktigste ressursen for utvikling av idretten i Norge. Vi satser derfor på utdanning av unge ledere.

Har vi noen å sende fra vårt lag?

Vedtak:           Kai Edgar undersøker om det er noen av våre ungdommer hos oss som ønsker å delta (min. 2 stk) på dette kurset.

 

Sak 13/12       Investeringsplan

Vi har mye som en må vurdere å gjøre i idrettslaget framover. Kan det være en ide å lage en plan for hva som tenkes å gjøre. En slags langsiktig handlingsplan for laget. Med prioriteringer og ønsker for hva en kan tenke seg bør eller må gjøres fremover i tid.

Vedtak:           Vi går i gang og lager en plan over dette. Kai Edgar får ansvar og lager en handlingsplan hvor vi setter inn de ulike gjøremål.

 

Sak 14/12       Regnskap

Pr. 31.5.12      Inntekt:           781.836,30,-

                           Utgifter:          482.946,97,-

                           Dvs. at det totale overskuddet blir da på kr 218.946,97,-

 

Sak 15/12       GRIEG SEAFOOD turneringa

En kjempeturnering. 
Vedtak:           En del bør gjøres annerledes ved neste turnering. Dette har blitt tatt opp i evalueringen og er notert ned slik at vi kan ta tak i dette til neste år.
En viss % av inntektene må kunne øremerkes for å kunne gjøre turneringa enda bedre.

Til neste år må vi prøve å nå flere idrettslag, samtidig som de store lagene må begrenses til å kunne få delta med max 20 lag. Påmeldingsfrist 1. mnd før arrangementet.

 

Sak 16/12       ØIL dress

Vi ønsker at ØIL skal markedsføres så ofte og så mye som mulig i alle sammenhenger.

Vedtak:           Styret og alle trenere vil få tildelt en overtrekksdress ved behov.

 

 

Sak 17/12       Gjerdet rundt banen og kantsteiner ved elve siden.

Gjerdet trengs en overhaling og vi trenger å få satt ned kantstein for å få satt nettet fast.

Vedtak:           Halvor har vært i kontakt med Aksis ang. gjerdet. Når det gjelder å få gjerdet og kantstein på plass er vi avhengig av å få til en dugnad så vi får dette gjort. Når dugnadsdato er satt vil dette bli annonsert.

 

Sak 18/12       ØKSFJORDRENNET lørdag 9.februar 2013

Vedtak:           Roald har hovedansvaret for arrangementet.

 

Sak 19/12       CUPRENN 2013

Vedtak:           Hovedstyret ønsker å få i gang cuprenn igjen. Start feb/mars 2013.

 

Sak 20/12       Samarbeidet ØIL-SØRØYGLIMT

Vi har et samarbeid i dag.  Det bør finnes og ligge noen føringer som bør ligge til grunn for dette samarbeidet. I dag praktiseres det ulikt innad i klubbene på hvordan ting gjøres bl.a mtp. turneringer og kontigenter.

Vedtak:           På Altaturneringen 10.-12. august vil vi be om et møte med Sørøyglimt og få dette på plass.

 

Møte slutt kl. 21.35

Torill Martinsen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen