Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2012
Dato: 15.04.2012
Lagt inn av: Torill Martinsen

Styremøte søndag 15.04.2012 kl 19.30 på Klubbhuset

Tilstede: Halvor Pettersen, Anneli Vestre, Kai Edgar Flåten, Torill Martinsen, Roald Antonsen.

Meldt forfall: Arne K Vestre.

 

Sak 6/12         Gardirennet 2012

Info v/Roald:             285 deltakere og ca. 44 000-45 000,- omsetning i brutto.

Vedtak:           Vi må bedre informasjonen til neste år på Øil sin hjemmeside slik at all nødvendig informasjon når alle som ønsker å delta.  

Sak 7/12         Barneidrettsgruppa

Info v/Anneli:            Fra de ulike arrangementer og avslutningen for de aktiviteter som har vært. Og litt om hvordan en ser på aktivitetene i gruppa videre.  

Barneidrettsgruppa ønsker å få til et bedre samarbeid mellom alle de ulike gruppene innad i ØIL. Slik at en kan gi tilbud til flest mulige barn uten at barna må velge hva de ønsker å gjøre.

Vi hadde full premiering, og vi går inn for full premiering for alle barn i de ulike aktivitetene for fremtiden og.  

 Vedtak:          ØIL ved hovedstyret bør være med når tildelingen av timer i bl.a. gymsalen skal skje. Tildelingen av tildelte timer skal skje i form av hovedstyret på et styremøte.

Sak 8/12         Øksfjord Nytt

Info v/Anneli: Øksfjord Nytt er kommet i nye flotte farger. Tidligere aviser er og kommet ut i pdf filer, og kan leses på ØIL’ sin hjemmeside: www.øil.no God lesing J

Hva med å gi et abonnement på avisa i gave til venner eller familie?  Ta kontakt med Anneli.

Sak 9/12         17.mai 2012

Vi sender et brev til kommunen hvor vi som idrettslag ber om et tilskudd for å arrangere 17.mai.

Vedtak:           Vi søker på arrangementet og leder sender en søknad. Når tildelingen av arrangementet er gjort møtes hovedstyret for å sette sammen det videre arbeidet for gjennomføringen av dagen dersom vi skulle få arrangementet.

Sak  10/12      Eventuellt

Politiattester

Vedtak:           Nestleder Kai Edgar tar ansvaret for å få inn de resterende politiattestene fra de ulike aktivitets lederne.

 

Økonomi

Vedtak:           Vi ønsker å sette fokus på økonomien i idrettslaget.

 

Møte slutt kl 21.30

Torill Martinsen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen