Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 05.01.2012
Lagt inn av: Torill Martinsen

       

         Årsmøte torsdag 5.januar kl 18.00

Tilstede: Halvor Pettersen, Torill Martinsen, Ulf Rune Pettersen, Arve Berntzen, Jorunn Romsdal, Stein Thomassen, Roald Antonsen, Monika Olsen, Fred Arne Ulriksen, Ivar Martinsen, Liv Heidi Martinsen, Kai Edgar Flåten, Arne Kristian Vestre, Daniel Johansen, Stein Roger Henriksen, Line Olsen, Olav H Trondal, Solveig Dahl, Maria Sotkajærvi, Olav H Trondsen.

Sak 01/12      Åpning

Leder i ØIL Halvor Pettersen ønsket velkommen til årsmøtet

Sak 02/12      Konstituering

Forslag fra styret: Halvor Pettersen, møteleder

        vara: Arne Kristian dersom Halvor må rykke ut siden han har vakt.

                                Torill Martinsen, sekretær

Andre forslag: Ingen andre forslag. Bortsett fra at Leder selv ønsket en vara.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 03/12      Årsberetning

Forslag til vedtak fra styret          : Årsberetningen slik den foreligger tas til etterretning.

Andre forslag: Ingen bemerkninger

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 04/12      Regnskap

Forslag til vedtak fra styret: Regnskapet med revisjonsberetning ble fremlagt med et underskudd på kr 94 754,-. Godkjennes.

                                   Regnskapene for henholdsvis Ø-nytt og Norway Cup ble fremlagt med et underskudd pålydende 8301,- og et overskudd pålydende 13664,- . Godkjennes.

Andre forslag: Ingen bemerkninger

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 05/12      Innkomne saker

*1 ØIL ønsker å opprette en egen Judogruppe fra 01.01.12.

Innstilling fra styret: ØIL ønsker å opprette egen Judogruppe fra 01.01.12.  Budsjett for gruppa må da lages og styret ber om fullmakt til å godkjenne budsjettet når det forligger.

Andre forslag: Et flott nytt tiltak.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

*2 UTLEIE AV BUSSEN:

Det ble fremmet en sak for årsmøtet om utleie av ØIL bussen.

Innstilling fra årsmøtet: Årsmøtet ønsker å la det nye styret utrede kostnader og ta stilling til evt. utleie til andre formål.

Andre forslag : Ingen andre forslag

Vedtak: Enstemmig

*3 BLOMSTER TIL TRENERNE:

Det ble fremmet en sak for årsmøtet om å dele ut blomster til  de trenere.

Innstilling fra årsmøtet: Sendes det nye hovedstyret for videre vurdering og behandling.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

*4 10 % SPONSORSTILLING:

Det ble fremmet en sak om å se på mulighetene for å ansette en person i 10% stilling for å kunne drive sponsorarbeid.

Innstilling fra årsmøtet: Årsmøtet ønsker ikke å ansette noen i fast stilling.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

*5 GODTGJØRELSE TIL STYRELEDER:

Innstilling fra styret: Styret ønsker at styreleder innvilges en godtgjøring på kr 20 000,- pr år fra og med 01.01.12

Det stemmes: 5 for forslaget og 15 imot forslaget.

Vedtak: Det vil ikke utbetales en godgjøring til styreleder.

*6 OMORGANISERING AV IDRETTSLAGET:

Innstilling fra styret: Styret ønsker å gå inn for forslaget til Arne Kristian Vestre.

Andre forslag:

Forslag fra Jorunn Romsdal: Det nye styret får i oppdrag å vurdere en ny organisering som eventuelt legges fram på neste årsmøte.

Det stemmes: 16 for forslaget til Jorunn Romsdal og 4 imot Arne Kristian’s forslag.

Vedtak: Det nye styret får i oppdrag å vurdere en ny organisering som eventuelt legges fram på det neste årsmøte.

Sak 06/12      KONTIGENTEN

Innstilling fra styret:                        Aktive voksne          kr 1500.-

                                               Aktive ungdom       kr 1000.-

                                               Aktive barn              kr 750.-

                                               Støttemedlemmer  kr 200.-

Andre forslag:  

Forslag fra Arve Berntzen:            Aktive voksne          kr 1000,-

                                               Aktive barn              kr 700.-

                                               Aktive barn u/10     kr 300,-

                                               Støttemedlem         kr 200,-

Det stemmes: 10 for Arve Berntzen’s forslag og 7 for styret sitt forslag     

Vedtak:                                 Aktive voksne          kr 1000,-

                                               Aktive barn              kr 700.-

                                               Aktive barn u/10     kr 300,-

                                               Støttemedlem         kr 200,-

Sak 07/12      BUDSJETT

Forslag fra styret: At vedlagte budsjett godkjennes og at det nye styret har fullmakt til å foreta eventuelle reguleringer

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 08/12      VALG

Leder:                        Halvor Pettersen     (Ikke på valg i år)

Nestleder:

Forslag:                     

Vedtak:                       Frist til 1. februar 2012

Kasserer:                   Roald Antonsen      (ikke på valg i år)

Barneidrett:

Forslag:                                 

Vedtak:                      Frist til 1. februar 2012

Fotballgruppa:        Arne Kristian Vestre

Medlem                    Line Olsen

Medlem                    Stian A Pettersen

Medlem                    Kjetil Olsen

Medlem                    Anita Kårsgård       

Vedtak:                     Enstemmig valgt                

Ski:                

Forslag:                       

Vedtak:                      Frist til 1. februar 2012

Sekretær:                 Torill Martinsen         (Velges for 1 år)

Vedtak:                     Enstemmig valgt

Judo:

Forslag:                      Kommer tilbake til dette når et budsjett foreligger. 

Vedtak:                    

Revisor:                     Monika Olsen

Vedtak:                     Enstemmig valgt

Bussansvarlig:          Helmer Olsen          

Vedtak:                     Enstemmig valgt

Representant

til Loppa Idrettsråd:            Thorbjørn Johnsen

Vedtak:                     Enstemmig valgt

Øksfjord nytt:           Anneli Vestre, Redaktør

Medlem                    Solgunn Hansen

Medlem                    Berit Wilhelmsen

Medlem                    Jorunn Johansen

Vedtak:                     Enstemmig valgt    

Forslag fra årsmøte: Vi har ikke pr. i dag ikke nestleder, leder for ski eller leder for barneidrett.  Årsmøtet setter en frist til 1. februar på at de ulike verv er bekledd. Dersom ikke dette skjer legges skigruppa og barneidrettsgruppa ned. Årsmøtet ber Hovedstyret om å ta kontakt med de involverte gruppene og gir en info om konsekvensene dersom ingen stiller som ledere.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 09/12      AVSLUTNING

Takk for et innholdsrikt og engasjerende frammøte J

Møte hevet kl. 21.20                                                                      Torill Martinsen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen