Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2011
Dato: 09.03.2011
Lagt inn av: Torill Martinsen

Møte i hovedstyret onsdag 09.03.2011 på klubbhuset kl 19.00

T.S: Roald Antonsen, Halvor Pettersen, Alexander Vestre, Torill Martinsen, Maria

         Sotkajærvi, Helmer Olsen, Arne Kristian Vestre

MELDT forfall: Roger Johansen, Line Olsen

 

Sak 01/11        Referat fra fra ”Postkassa”.

-          Skifte av daglig leder i Finnmark fotballkrets. Ny leder i 50 % stilling fra 1 mars til 1 nov blir Roger Finjord. Han vil tiltre stillingen fullt i 100 % fra 1.nov.

Sak 02/11        FOTBALL: Referat fra aldersbestemt & A- LAGET v/ Arne Kristian

-          Vi jobber med på finne ny oppmann, han vi hadde har sagt ifra seg vervet.

-          Godt oppmøte på A- laget.

-          Aldersbestemt fungerer fint. Og herunder og samarbeid mellom ØIL og Sørøy Glimt

-          DET MANGLER foreldrekontakter i de ulike gruppene. DETTE må vi få til. Det er og et behov å få til en rullerende liste av foreldre som kan delta på reiser og lignende.

-          Det et ønske å få en ”Cettle Bells” som utstyr til styrketrening i gymsalen. Utgift ca. 20 000,-

-          VI driver på med rekruttering for å få flere folk inn i fotballgruppa.

BARNEIDRETT v/ Maria

-          Premieutdeling uke 14,  etter siste cuprenn i lag med Skigruppa.

-          Karianne Heggeskog er blitt med som medlem i barneidrettsgruppa J

BUSSEN RULLER OG GÅR v/ Helmer

                        SKIGRUPPA v/ Alexander

-          Den nye skiløypa begynner å ta form. Der vil enda bli noen småjusteringer.

-          Neste sesong vil vi gå i gang med å få til trenere for ungan. Med bl.a teknikk m.m. Her vil vi involvere kommunen.

-          Ny scooter vurderes. Evt. Løypemaskin. Begge tilbud bør vurderes, få tilbud. Og bringe dette videre til styret.

-          Oppstart av TOPPTUR KLUBB. Det vil bli et annonsert møte etter hvert.

-          Avslutningstur for ”årets” skientusiaster til Rafsbotn. Dette vil vi å komme tilbake til. J

Gardirennet 2011

Vi tar kontakt med BASE CAMP og får til en avtale her.

                        REGNSKAP info v/ Roald

Sak 03/11        Forsikring A laget

-          Skal spillerne betale sin egen forsikring? Dette bør diskuteres i fotball gruppa før det tas opp til videre behandling i hovedstyret. Dette bør være avklart til utgangen av mars.

Sak 04/11        -    Vi godtar et tilbudet om dusjkabinett, varmekabel og flyt av gulv fra Bengt    Andersen

                              Samlet Kr 540 000,- 

                              Enstemmig Vedtatt

Sak 05/11        SALG AV TOMT til Loppa Kommune

                        Kr 37 500,- er tilbudt fra kommunen. I avtalen må det må presiseres at Kommunen skal iverksette tiltak. Og ikke bare skal eventuelt skal gjøre dette med tanke på bygging av skredvoll.

Sak 06/11        Bane og KOMITEE

                        Hvilke arbeidsoppgaver skal ligge under denne komiteen. Dette må lages en

                        Oversikt på.

Sak 07/11        Overtrekksdresser

                        Fotballgruppa innhenter tilbud på ØIL dress som ALLE også foreldre på tvers av gruppene kan bruke. Evt kjøpe sjøl.

Sak 08/11        MYGG/ MINI turneringen 2011

                        Kai Edgar har trukket seg som leder.

                        Vi bør danne ei gruppe, en komitee som kan gå i gang å jobbe mot denne turneringa så fort som mulig. Denne turneringa finner sted i midten av juni. Arne K går i gang med dette.

                       

Møte slutt kl 20.30

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen