Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 16.11.2010
Lagt inn av: Torill Martinsen

    Årsmøte

  ØIL tirsdag 16.11.2010 kl 18.00

T.S: Halvor Pettersen, Maria Sokajærvi, Torill Martinsen, Roald Antonsen, Helmer Olsen, Thorbjørn Johnsen, Ulf Rune Pettersen, Stein Thomassen, Mats Martinsen, Arve Berntzen, Fred Arne Ulriksen, Stian Pettersen.

Sak 01/11        Åpning

Sak 02/11       KONSTITUERING

                        Valg av ordstyrer og sekretær

Forslag:           Halvor som møteleder

                        Torill som sekretær

Vedtak            Enstemmig vedtatt

Sak 03/11        Årsberetning

Vedtak:           Årsberetningen tas til etterretning

                        Forslag til vedtak: Årsmøte gir Hovedstyret fullmakt til å godkjenne 

                        årsberetningen fra  Øksfjord  Nytt når den foreligger.

Sak 04/11        REGNSKAP 2010

Vedtak:           Årsmøte godkjenner fremlagte regnskap for 2010 med revisjonsberetning.

                        Hovedstyret får fullmakt til å godkjenne regnskapet for Øksfjord Nytt

                        når den foreligger.

Sak 05/11        INNKOMNE SAKER

                        Fra Hovedstyret:

Frustrasjon over dårlig engasjement og hvordan de ulike 

                        gjøremål i Idrettslaget gjennomføres.

Vedtak:           Årsmøte gir Hovedstyret fullmakt til å slå sammen ski og

                         barneidrettsgruppa eller eventuelt  legge ned skigruppa. Frist settes til

                        31.12.2010. Enstemmig vedtatt.

Sak 06/11        KONTINGENT

Vedtak:           Blir liggende på dagens nivå, i tilegg til at det lages et system som kontrollerer

                        at kontingenten er betalt før en sesong er i gang.  Enstemmig vedtatt.

Sak 07/11        BUDSJETT

Vedtak:           Vedtas og legges fram med en inntekt på 949 000,-

                        og utgifter på 918 000,-. Enstemmig vedtatt.

Sak 08/11        VALG

Vedtak:           Hovedstyret  

                        Verv som er på valg.

                        Leder: Halvor Pettersen 2 år

                        Kasserer: Roald Antonsen 2 år

                        Fotballgruppa: Arne Kristian Vestre 2 år

                        Skigruppa: ( Frist til 31.10.2010)

                        Barneidrettsgruppa: Maria Sotkajærvi 2 år

                        Ansvarlig buss: Helmer Olsen 2 år

                        Enstemmig valgt.

 

                        Fotballgruppa

Forslag: Leder: Arne Kristian Vestre

            Medlem: Line Olsen

            Medlem: Stian A Pettersen

Vedtak:           Enstemmig valgt       

 

Skigruppa

Medlem:         Alexander Vestre

Vedtak:           Enstemmig valgt

 

                        Barneidrettsgruppa

Forslag til leder: Maria Sotkajærvi

Vedtak:           Enstemmig valgt

 

 Revisor

Forslag:           Monika Olsen

Vedtak:           Enstemmig valgt

 

                        Representant til Loppa Idrettsråd

Forslag:           Thorbjørn Johnsen

Vedtak:           Enstemmig valgt

 

Møte slutt kl 20.25

Takk for et givende og innholdsrikt frammøte!

 

Torill Martinsen (s)

Øksfjord Idrettslag

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen