Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2009
Dato: 25.11.2009
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Det ble holdt styremøte på klubbhuset i Vassdalen den 25.11.2009.
 
Følgende deltok: Halvor Pettersen, Solbjørg Jensen, Solveig Dahl, Roald Anthonsen Pål Pettersen, Line Olsen og Helmer Olsen.
 
 
Sak 20/09:  ÅRSBERETNING 2009
 
Innstilling:
 
Årsberetninga tas til etterretning.
 
 
Sak 21/09: REGNSKAP 2009 MED REVISJONSBERETNING
 
Innstilling:
 
Årsmøte godkjenner fremlagte regnskap med revisjonsberetning.
 
 
Sak 22/09: INNKOMNE SAKER
 
Ingen innkomne saker.
 
 
Sak 23/09: KONTINGENT 2010
 
Innstilling:
 
Støttemedlem.........................................................kr  100,-
Aktive barn under 10 år (1.-4.kl)..............................kr  200,-
Aktive barn over 10 år t.o.m. 16 år...........................kr  500,-
Aktive voksne (fra det året du blir 17 år)...................kr  700,-
 
 
Sak 24/09: BUDSJETT 2010
 
Innstilling:
 
Budsjettet med kr 601.000,- i inntekt og kr 597.200,- i utgifter vedtas.
 
 
Sak 25/09: VALG 2010
 
Innstilling:
 
Hovedstyret
Halvor Pettersen, leder.......................1 år
Line Olsen, nestleder..........................2 år
Roald Anthonsen, kasserer..................1 år
Torill Martinsen, sekretær...................2 år
Leder fotballgrppa..............................2 år
leder skigruppa Pål Pettersen............. 2 år
Leder barneidrett Maria Sotkajærvi......1 år
Øksfjord-Nytt v/Anneli Vestre............. 1 år (tiltredende)
Ansvarlig buss v/Helmer Olsen............ 1år (tiltredende)
 
Fotballgruppa
Line Olsen
 
Skigruppa
Pål Pettersen, leder
alf Arne Vestre, medlem
Roger Johansen, medlem
 
Barneidrett
Maria Sotkajærvi, leder
Liv Heidi Martinsen, medlem
Marit Olsen, medlem
 
Redaksjon Øksfjord-Nytt
Anneli Vestre, leder
Berit wilhelmsen
May Bodil Antonsen
Harrieth Olsen
Jorunn Johansen
 
Revisor
Monika Olsen
 
Møtet slutt
 
 
       
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen