Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2009
Dato: 05.03.2009
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Den 5.mars 2009 avholdt Øksfjord Idrettslag styremøte på Rådhusets kafferom.
 
Følgende møtte: Halvor Pettersen, Line Olsen, Pål Pettersen, Maria Sotkajærvi, Solveig Dahl, Solbjørg Jensen og Helmer Olsen.
 
 
Sak 6/09:  REFERAT FRA GRUPPENE
 
Barneidrett:
 
Ski og skøyter fra uke 11 for 4 uker fremover. Torsdager kl. 17.30 - 18.30.
 
Fotball:
Har ikke A-lag.
  • Solcup og G.Hagen cup
Ski:
Cuprenn 5 stk + 1 klubbmesterskap
Øksfjordrenn 28.mars
ardirenn 9.april
Skitrimmen, post Vassdalsbotn 1.2. - 1.5.09
 
Buss:
Bussen må alltid settes i Vassdalen etter bruk
 
Sponsing:
 
Fått kr 8.000 fra Lakselv (selgere av bussen)
 
Økonomi:
 
kr 228.000 i inntekt pr 1.3.09
Kr 184.000 i utgifter pr 1.3.09
 
Halvor Pettersen og Åsmund Pedersen påtar seg oppgave med å holde opsyn med fotballbanen.
 
 
Sak 7/09:  REPRESENTANT TIL IDRETTSRÅDET
 
Astrid Johansen foreslås som idrettslagets representant i idrettsrådet.
 
 
Sak 8/09:  KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
 
Øksfjord Idrettslag ønsker:
 
Idrettshall
Opprusting av klubbhuset
PCB utskifting av lysarmatur til lysløype Øksfjord
 
Endring i planen:
Under vedlikehold/drift av fotbalbanen endre investering til kr 0,- og drift kr 10.000
 
 
Sak 9/09:  MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN I VASSDALEN
 
ØIL er positiv til at idrettslagets tomt i Vassdalen brukes til næringsformål.  Det forutsettes at lysløypa's areal ikke blir berørt.
 
Møtet slutt
 
Sol
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen