Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret
Dato: 26.11.2008
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Det ble avholdt styremøte i Øksfjord Idrettslag på klubbhuset i Vassdalen den 26.november 2008. 
 kl. 18.00.
 
Til stede: Halvor Pettersen, Solbjørg Jensen, Solveig Dahl, Pål Pettersen og Roald Anthonsen.
 
 
 
 
Sak 31/08  ÅRSBERETNING 2008
 
                 Årsberetningen tas til etterretning.
 
 
Sak 32/08  REGNSKAP 2008 MED REVISJONSBERETNING
 
Innstilling:  Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap med revisjonsberetning.
 
 
Sak 33/08  INNKOMNE SAKER
                 Sak fra skigruppa utgår.
 
 
Sak 34/08  KONTINGENT 2009
 
Innstilling:  Dagens kontingentsatser opprettholdes uendret.
 
 
Sak 35/08  BUDSJETT 2009
 
Innstilling:  Budsjettet med 739.000,- i utgifter og 689.000,- i inntekter vedtas.
                 Styret får fullmakt til å foreta dvendig budsjettregulering.
 
 
Sak 36/08  VALG 2009
 
Innstilling:   Hovedstyre:
                  Halvor Pettersen, leder                                         2 år       
                  Line Olsen, nestleder                                            2 år
                  Solbjørg Jensen, sekretær                                    1 år
                  Solveig Dahl, medlem                                          1 år
                  Roald Anthonsen, kasserer                                   1 år
                  Pål Pettersen, medlem                                         1 år
                  Maria Sotkajærvi,medlem                                     2 år       
                  Anneli Vestre, medlem                                         2 år        
                  Helmer Olsen, medlem og bussansvarlig                2 år        
                 
Fotballgruppa:
                  Solveig Dahl, leder
                  Arve Berntzen, medlem
                  Rita Skognes, medlem
 
Skigruppa:
                  Pål Pettersen, leder
                  Alf Arne Vestre, medlem
                  Roger Johansen, medlem
 
Barneidrett:
                  Maria Sotkajærvi, leder
                  Marit Olsen, medlem
                  Liv Heidi Martinsen, medlem
 
Redaksjon Øksfjord Nytt:
                  Anneli Vestre, leder
                  May Bodil Antonsen, medlem
                  Berit Wilhelmsen, medlem
                  Harrieth Olsen, medlem
                  Jorunn Johansen, medlem
 
Revisor:
                  Ann Tove Wilhelmsen og Monika Olsen
 
Styret får fullmakt til å komplettere sik og fotballgruppa.
 
 
                 
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen