Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret
Dato: 03.06.2008
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Styremøte den 3.juni 2008 ble avholdt på klubbhuset i Vassdalen.
 
Følgende deltok:  Halvor Pettersen, Solbjørg Jensen, Roald Anthonsen, Solveig Dahl og Maria Thomassen.
 
Sak 15/08:  Referatsaker
 
                  - Tilskudd kr 100 000 til buss fra Sparebank1 Nord Norge
                  - Bekreftelse fra lotteri- og stiftelsestilsynet om mottatt regnskapsopplysninger for 2007
                  - Skadetaksering snøscooter kr 8 556,-
                  - Skadetaksering buss 37 400,-
                  - Halvor forhandler med banken om bedre rentebetingelser
 
 
Sak 16/08:  Orientering fra gruppene
 
                   Er i full gang med seriespill. Forberedelsene til Øksfjordturneringa går sin gang.
                   Regnskapsresultatet pr 30.4.08 er på kr 157 000,-.
 
Sak 17/08:  Rydding av garasjetomta
 
                  Styret vedtar at ryddinga tas på dugnad.  Inntekta går til finansiering av ny buss
 
 
Sak 18/08:  Anbud rydding "Klaratomta"
 
                  Styret godtar anbudet på rydding av Klaratomta fra Per Sandness.
                  Kostnaden kr 18 000,- dekkes over hvoedstyrets budsjett.
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen